icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia

  • 19:12 | Thứ Sáu, 10/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 501/CĐ-TTg ngày 10/6 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Theo đó, ngày 28/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 652/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương và Quyết định số 653/QĐ-TTg giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
 
Để kịp thời triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
Các cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương: lập, phê duyệt, giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ. Ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền để bảo đảm đầy đủ cơ sở cho tổ chức thực hiện, giải ngân nguồn vốn của các chương trình ngay sau khi được giao vốn. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. 
 
Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan chủ quản phải bảo đảm nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương, nhất là cấp cơ sở, nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.
 
Các cơ quan chủ chương trình, chủ dự án thành phần và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ các đề án, chương trình chuyên đề thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trình Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành việc ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn tổ chức, thực hiện từng chương trình, dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 1/7. Hoàn thành các căn cứ pháp lý, xây dựng phương án phân bổ 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/7.
 
Bộ Tài chính hoàn thành việc ban hành các Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trước ngày 1/7.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp phương án dự kiến vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 để các cơ quan chủ quản xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/6. Tổng hợp và đề xuất phương án phân bổ 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình, báo cáo Chính phủ trước ngày 1/8.
 
Theo THANH GIANG (Nhân Dân)

tin liên quan

Đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự án giao thông và nghị quyết đặc thù

(QBĐT) - Ngày 10/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông trọng điểm.

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 80% vào ngày 30/9/2022

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, diễn ra chiều nay, 10/6.

Sơ kết công tác triển khai thực hiện Đề án 06

(QBĐT) - Sáng 10/6, Tổ công tác triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025" (Đề án 06) tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.