.

Thị xã Ba Đồn đã đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực

.
21:06, Thứ Ba, 13/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 13-11, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã Ba Đồn để nghe báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng từ đầu năm 2018 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tham dự có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Đăng Quang phát biểu kết luận tại hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang phát biểu kết luận tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, thay mặt Thị ủy và lãnh đạo UBND thị xã Ba Đồn, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng 10 tháng năm 2018.

Theo đó, Ba Đồn triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ngành, thị xã đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức đạt được những kết quả quan trọng.

Về kinh tế-xã hội, dự ước cuối năm 2018 cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó: tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,37%, tăng so với kế hoạch và cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách cả năm dự ước đạt gần 193 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 4,57%; tổng sản lượng lương thực 29.180 tấn, đạt 103,3% kế hoạch; tổng đàn gia súc, gia cầm ước đạt 33.550 con, đạt 111,55 % kế hoạch; nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định với tổng sản lượng ước đạt 12.752 tấn, vượt kế hoạch đề ra và tăng 8,21% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường. Công tác bảo vệ môi trường được triển khai tích cực. Về xây dựng nông thôn mới, 10 xã của Ba Đồn đã hoàn thành 175/190 tiêu chí, bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã; cuối năm 2018 có thêm xã Quảng Văn đạt chuẩn nông thôn mới, đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 6/10 xã.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách xã hội được triển khai tích cực; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông có nhiều chuyển biến tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Thị ủy, UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sửa đổi Quy định số 03-QĐ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác dân vận, Mặt trận và đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả đạt được, đồng thời đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi để từ nay đến hết năm 2018, Ba Đồn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn; chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời yêu cầu thị xã Ba Đồn tiếp tục nỗ lực để tạo sức bật mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Thị xã Ba Đồn tích cực lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ đông-xuân sắp tới để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó lưu ý vấn đề nước phục vụ sản xuất, phòng trừ sâu bệnh; tăng cường chỉ đạo các mô hình sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp-PTNT hỗ trợ thị xã xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; chú trọng phát triển, củng cố vai trò của hợp tác xã để giải quyết đầu ra cho nông sản; chỉ đạo mỗi xã có một sản phẩm mới.

Về công trình thuỷ lợi Rào Nan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương tích cực vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai dự án. Quản lý tốt quy hoạch, chú trọng lập quy hoạch phân khu của các phường và quy hoạch chi tiết các xã gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu phát triển các cụm đô thị, thương mại, dịch vụ ở vùng Nam thị xã

Về thu ngân sách, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện hiệu quả các nguồn thu, nhất là nguồn thu ngoài quốc doanh, xử lý nghiêm tình trạng trốn, lậu thuế; làm tốt công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải; đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn. Chú ý giải quyết tốt các vấn đề trong lĩnh vực văn hoá xã hội. Tăng cường thực hiện vấn đề quản lý chính quyền đô thị; xây dựng hệ thống chính trị ở vùng giáo vững mạnh; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác cán bộ, nhất là cán bộ trẻ để tạo nguồn cán bộ. Hoàn thành chủ trương nhất thể hoá, sáp nhập một số chức danh, phòng, ban theo quy định.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương.

Ngọc Mai

 

,