.
Điều tra cơ sở dữ liệu về sản phẩm nông nghiệp

Điều tra cơ sở dữ liệu về sản phẩm nông nghiệp

(QBĐT) - Với mục tiêu xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh, từng bước triển khai có hiệu quả Chương trình Quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm"...

06:18, 25/06/2018 (GMT+7)