.
Thực hiện thành công ca ghép tay đầu tiên trên thế giới từ người cho sống

Thực hiện thành công ca ghép tay đầu tiên trên thế giới từ người cho sống

Ngày 24-2, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố đã thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống.

08:34, 25/02/2020 (GMT+7)