.
Phát huy hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học

Phát huy hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học

(QBĐT) - Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên đã được các cấp, ngành chú trọng với nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao và phát huy giá trị đa dạng sinh học của các hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh...

08:35, 14/11/2018 (GMT+7)