.
Xử lý triệt để tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác

Xử lý triệt để tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác

Nghị định 91 không chỉ bảo vệ người dùng trước cuộc gọi rác mà còn tạo cơ sở cho doanh nghiệp thực hiện các cuộc gọi quảng cáo đúng pháp luật, giúp cho người quảng cáo gặp đúng nhu cầu tiếp nhận.

07:57, 25/09/2020 (GMT+7)