.
Tốc độ Internet từ Việt Nam đi quốc tế trở lại bình thường

Tốc độ Internet từ Việt Nam đi quốc tế trở lại bình thường

Sau khi sự cố trên tuyến cáp biển AAG được khắc phục xong, cả 5 tuyến cáp chiếm phần lớn lưu lượng Internet từ Việt Nam đi quốc tế đã hoạt động bình thường.

08:37, 04/08/2021 (GMT+7)