.
'Virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm qua nói chuyện hoặc hơi thở'

'Virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm qua nói chuyện hoặc hơi thở'

Tiến sỹ Fineberg chỉ rõ những nghiên cứu hiện tại cho thấy, chủng virus corona mới này có thể lây lan qua khí dung giao sinh học (bioaerosol) được tạo ra từ hơi thở của người bệnh.

08:31, 03/04/2020 (GMT+7)