.
Techfest 2019: Liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam và thế giới

Techfest 2019: Liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam và thế giới

Techfest Vietnam 2019 được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng liên kết, phát triển mạng lưới chia sẻ giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam và thế giới.
 
08:41, 20/11/2019 (GMT+7)