.
Quy định mới về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Quy định mới về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
 
08:50, 01/08/2019 (GMT+7)