Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2022

  • 12:43 | Thứ Tư, 22/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 20-12-2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 2790/UBND-TH về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2022.
 
Theo nội dung công văn, thực hiện Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 23-9-2021 giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Bình cho các chủ đầu tư, trong đó có 15 dự án dự kiến khởi công mới năm 2022.
 
Ngày 05-11-2021, UBND tỉnh có Công văn 2468/UBND-TH đốc thúc các chủ đầu tư giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021, trong đó có chỉ đạo “Đối với các dự án đã được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến khởi công mới năm 2022, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án trước ngày 30-11-2021, đảm bảo điều kiện được giao kế hoạch vốn năm 2022 theo quy định của Luật Đầu tư công”.
 
Hiện nay, kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Bình đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06-12-2021. Theo quy định tại Điều 61, Luật Đầu tư công về trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách Nhà nước: “Trước ngày 31-12 hằng năm, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm sau, danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới, gửi phương án phân bổ chi tiết cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và theo dõi thực hiện”.
 
Tuy nhiên, hiện nay, chỉ một số dự án đã có quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, còn lại đa số dự án đang trong quá trình lập, thẩm định, trình phê duyệt tại sở chuyên ngành. Để đảm bảo đủ điều kiện được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho các dự án, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án chậm nhất ngày 25-12-2021 để đảm bảo điều kiện được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Đối với các sở chuyên ngành như Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… tích cực phối hợp với chủ đầu tư, ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, khẩn trương có ý kiến thẩm định. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đảm bảo thời gian quy định.
 
Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không hoàn thiện thủ tục đầu tư đảm bảo điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2022.
PV
 

tin liên quan

Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi-thú y

(QBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của an toàn thực phẩm (ATTP) trong bảo đảm sức khỏe cộng đồng, thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, quản lý chặt chẽ vấn đề này. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Hướng đến chăn nuôi sạch

(QBĐT) - Sau 3 năm thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, ngày 25-12-2018 của Bộ Nông nghiệp-PTNT, công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (gọi tắt là giấy chứng nhận ATTP) trong chăn nuôi-thú y trên địa bàn tỉnh tuy còn nhiều khó khăn nhưng bước đầu đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và ý thức chấp hành của các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SX, KD) thực phẩm nông sản, thủy sản.

Bảo đảm hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán

(QBĐT) - Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Sở Công thương đã có kế hoạch chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ trên địa bàn tỉnh tăng lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.