icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tích cực chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên môi trường

  • 07:07 | Thứ Năm, 27/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhận thức tầm quan trọng của chuyển đổi số (CĐS) đối với sự phát triển của quốc gia nói chung và Quảng Bình nói riêng, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã tập trung thực hiện, xem đây là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của lĩnh vực TN-MT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Huệ cho biết: CĐS là xu thế tất yếu, trọng tâm, xuyên suốt, do vậy trong thời gian vừa qua, sở đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 698/KH-UBND, ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh về CĐS giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; cũng như Kế hoạch số 163/KH-UBND, ngày 9/2/2022 của UBND tỉnh về thực hiện CĐS tỉnh Quảng Bình năm 2022.
 
Để thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình CĐS, ngày 3/3/2022, Sở TN-MT đã ra quyết định kiện toàn và đổi tên Tổ triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử của sở thành Tổ chỉ đạo CĐS; đồng thời, ban hành kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin và CĐS của sở, kế hoạch về CĐS giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy.
Kiểm tra, rà soát thông tin dữ liệu bản đồ số liên quan đến dự án Đường ven biển.
Kiểm tra, rà soát thông tin dữ liệu bản đồ số liên quan đến dự án Đường ven biển.
Bên cạnh đó, sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CĐS cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động của ngành TN-MT, nhất là thay đổi nhận thức vai trò người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; hướng tới tổ chức số hóa dữ liệu quản lý chuyên ngành theo lộ trình đã xác định.  
 
Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về CĐS, trên lĩnh vực đất đai, Sở TN-MT đã triển khai vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh, đến nay, đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đưa vào vận hành đối với 132 xã, phường, thị trấn. Cụ thể, vận hành chính thức, gồm: TX. Ba Đồn (16 xã, phường); TP. Đồng Hới (14 xã, phường); các huyện Quảng Trạch (18 xã), Minh Hóa (3 xã), Lệ Thủy (25 xã), Quảng Ninh (7 xã) và Tuyên Hoá (12 xã). Vận hành thử nghiệm (thời gian 3 tháng), gồm các huyện: Tuyên Hóa (2 xã), Minh Hoá (4 xã), Lệ Thuỷ (1 xã) và Bố Trạch đang thực hiện theo dự án huyện mẫu của Bộ TN-MT làm chủ đầu tư (30/30 xã, thị trấn).
 
Ngoài ra, tận dụng cơ sở dữ liệu trên, Sở TN-MT đã chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin TN-MT phối hợp với VNPT Quảng Bình triển khai xây dựng phần mềm xác minh thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên nền tảng ứng dụng công nghệ BlockChain cho điện thoại di động, nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, phần mềm này đã hoàn thành thử nghiệm trên địa bàn TX. Ba Đồn và thời gian tới sẽ tổ chức vận hành chính thức ở thị xã; đồng thời triển khai ứng dụng trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Mặt khác, để bảo đảm an toàn dữ liệu, sở đang chỉ đạo triển khai thực hiện dự án hệ thống sao lưu (backup) cơ sở dữ liệu thông tin đất đai tỉnh và hiện đang hoàn thiện đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí để trình các cơ quan thẩm định.
 
Đối với lĩnh vực môi trường, hệ thống truyền, nhận số liệu quan trắc môi trường tự động liên tục của tỉnhhiện đãvận hành liên tục 24/24 giờ. Hệ thống tiếp nhận số liệu quan trắc môi trường từ một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và truyền số liệu về Bộ TN-MT. Mặt khác, sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai số hóa hồ sơ, tài liệu về TN-MT, tổ chức thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đang được quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy lên kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC theo quy định của Chính phủ; bảo đảm từ nay đến năm 2025, hoàn thành các chỉ tiêu tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC theo từng năm của Chính phủ và UBND tỉnh đã giao.
 
Ông Nguyễn Từ Đức, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin TN-MT cho biết: Đáng chú ý, trong thời gian qua, triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Kế hoạch số 203/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở TN-MT đã ban hành Kế hoạch số 1011/KH-STNMT, ngày 13/5/2022 về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 để chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Cụ thể, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu TN-MT thuộc Bộ TN-MT triển khai hoàn thành việc cài đặt tích hợp, kết nối và chia sẻ Cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai tỉnh với CSDL Quốc gia về dân cư của Bộ Công an vào ngày 20/9/2022.
 
Đối với dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực đất đai theo Đề án 06, Sở TN-MT ban hành thủ tục hành chính đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận trong nhóm 25 dịch vụ công thiết yếu, sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tham mưu xây dựng hoàn thành quy trình và đã được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
 
Theo chương trình CĐS TN-MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ TN-MT đặt ra mục tiêu đến năm 2030, ngành này sẽ quản lý, điều hành cơ bản trên phương thức, quy trình, mô hình của công nghệ số và kết quả phân tích, xử lý dữ liệu số; áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao.
Hiện nay, Sở TN-MT đang tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để khẩn trương hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với TTHC này trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm thời gian yêu cầu của UBND tỉnh và Bộ TN-MT.
 
Theo Phó Giám đốc Sở TN-MT Phan Xuân Hào cho biết, những kết quả đạt được của ngành TN-MT về CĐS trong thời gian qua là tiền đề hết sức quan trọng để sở tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trước mắt, đối với Đề án 06, sở tiếp tục triển khai TTHC đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận sau khi đã hoàn thành kiểm thử quy trình dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện nghiêm quy trình số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDL quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC.
 
Anh Tuấn

tin liên quan

Đầu tư 46 tỷ đồng phát triển hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông

(QBĐT) - Ngày 26/10, tin từ Sở Thông tin-Truyền thông cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án "Phát triển hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông giai đoạn 2022-2025".

VINIF tài trợ cho 24 dự án khoa học công nghệ và văn hóa-lịch sử

Các dự án khoa học công nghệ và văn hóa-lịch sử nhận tài trợ nghiên cứu từ VINIF đều có giá trị thực tiễn cao và xét chọn cẩn trọng bởi Hội đồng chuyên gia Việt Nam và quốc tế.

Công nghệ biến cát sa mạc cằn cỗi thành đất màu mỡ chỉ trong 7 tiếng

Công ty khởi nghiệp Desert Control của Na Uy đã tìm ra giải pháp ngăn chặn sa mạc hóa hiệu quả bằng cách trộn cát với đất sét nano lỏng (LNC), biến nó thành đất màu mỡ chỉ trong 7 tiếng.