Quảng Ninh: 26 cán bộ ký cam kết về trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ

  • 08:20 | Thứ Tư, 22/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 21/3/2023, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức ký cam kết thực hiện Quy định số 12-QĐ/HU, ngày 7/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Trần Quốc Ninh trao bản cam kết cho cán bộ lãnh đạo quản lý.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Trần Quốc Tuấn trao bản cam kết cho cán bộ lãnh đạo quản lý.
Những năm qua, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh thực hiện công khai, khách quan, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhằm tạo chuyển biến tích cực, đổi mới trong công tác cán bộ; đồng thời tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng lực trình độ và tận tụy phục vụ nhân dân.
 
Sau khi được triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 12-QĐ/HU, 26 cán bộ cốt cán là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trên cương vị chức vụ mới và mới bổ nhiệm đã tiến hành ký cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện các nội dung theo Quy định số 12-QĐ/HU.
 
Như vậy, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã tổ chức 11 đợt ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với 537 lượt người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu ở các địa phương, cơ quan, trường học thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
 
Ng.Khang

tin liên quan

Báo Nhân Dân ra mắt phụ trương về sáu vùng kinh tế-xã hội

Mỗi trang báo, mỗi bài viết trong các trang phụ trương chuyên trang, chuyên mục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về khai thác, phát huy lợi thế vùng để qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

Việt Nam-Campuchia phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong khả năng của mình, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ Campuchia tổ chức thành công các sự kiện quan trọng.
 

Xây dựng hệ giá trị của doanh nghiệp Việt Nam

Sáng 21/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.