Phát huy vai trò của truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

  • 08:49 | Thứ Hai, 19/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hiện nay, hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, phá hoại nội bộ Đảng trên không gian mạng của các thế lực thù địch diễn ra với quy mô ngày càng lớn, tinh vi, phức tạp, tác động tiêu cực tới tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị và sự phát triển của đất nước. "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân trong Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.
 
Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, thời gian qua, Quảng Bình đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả. Trong đó, tỉnh đã đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của truyền thông trong công tác đấu tranh, phản bác và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
 
Phát huy vai trò của báo chí trong cung cấp thông tin chính thống
 
Trước vòng xoáy của khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng với các loại tin giả, tin sai sự thật, thông tin thiếu kiểm chứng làm xao động nhận thức của nhiều người, trong đó có cả một số cán bộ, đảng viên; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để làm chủ mặt trận thông tin. Trước đây, UBND tỉnh chỉ tổ chức họp báo định kỳ 3 tháng/lần để cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH), an ninh-quốc phòng của tỉnh.
 
Từ tháng 6/2021, Thường trực Tỉnh ủy đã giao UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo định kỳ tháng/lần để kịp thời cung cấp thông tin về tình hình KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh; việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh … cho đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.
 
Nhờ làm tốt công tác cung cấp thông tin cho báo chí mà chất lượng thông tin cũng như đề tài phản ánh mọi hoạt động diễn ra tại địa phương luôn đa dạng, phong phú, kịp thời và chính xác, hạn chế thông tin đa chiều, gây dư luận không tốt trong nhân dân.
 
Nhiều tác phẩm báo chí của Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú đã kịp thời dẫn dắt dư luận khi mạng xã hội nảy sinh những thông tin trái chiều, góp phần ổn định tình hình, tạo đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: Phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống thiên tai; công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, của cả nước trên địa bàn Quảng Bình. Qua đó, tác động tích cực trong việc phản bác các luận điệu xuyên tạc, các thông tin xấu độc xảy ra tại địa phương.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong và đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Ngọc Ánh cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong và đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Ngọc Ánh cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ.
Qua theo dõi, tổng hợp tình hình thông tin trên báo chí 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông, có 11.526 tin, bài, phóng sự viết về Quảng Bình trên các báo địa phương và Trung ương, trong đó 70% thông tin phản ánh tích cực tình hình phát triển KT-XH, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng ở các địa phương, đơn vị, công tác bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và gian lận thương mại… 30% thông tin phản ánh những sai phạm, tiêu cực, vấn đề được người dân, dư luận xã hội quan tâm đã và đang được các cấp, các ngành, địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý.
 
Có thể nói, thời gian qua, báo chí trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò làm chủ mặt trận thông tin, bảo đảm lượng thông tin tích cực là dòng chảy chính tác động mọi mặt trên đời sống xã hội; từng bước xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của báo chí trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin thiếu chính xác trên môi trường mạng.
 
 Xây dựng đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp
 
Xây dựng mạng lưới cán bộ truyền thông có năng lực chuyên môn, chính trị tư tưởng vững vàng để cung cấp thông tin, truyền thông kịp thời các chủ trương, chính sách cũng như đấu tranh, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái trên không gian mạng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 225 người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó cấp tỉnh: 66 người; cấp huyện, xã 159 người; có 75 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 173 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 1.632 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.
 
Đội ngũ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, báo cáo viên pháp luật đều được tập huấn kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ phục vụ công tác truyền thông chính sách, thông tin tuyên truyền đối với lĩnh vực được giao. Nhờ đó, đã chủ động định hướng thông tin mọi mặt đời sống xã hội, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc công khai, minh bạch hóa mọi hoạt động quản lý nhà nước, sẵn sàng tiếp thu, xử lý kịp thời các vấn đề báo chí, dư luận xã hội quan tâm; nắm chắc thông tin để phản biện, đấu tranh với ý kiến phiến diện, sai trái, xấu độc, góp phần lành mạnh hóa mạng xã hội, ổn định an ninh, trật tự, tạo động lực cho sự phát triển.
 
Bên cạnh xây dựng đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp nắm bắt dư luận, vận động các tầng lớp nhân dân, người dùng mạng xã hội tỉnh táo, nhận diện đúng các trang mạng chính thống, khách quan, tự lọc những thông tin hữu ích; không chia sẻ, bình luận thông tin khi chưa kiểm chứng. Không để bị cuốn theo cảm xúc của số đông, không phát ngôn cảm tính, không phán xét tùy tiện, không khơi mào ý kiến tiêu cực... để góp phần đấu tranh hiệu quả với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch trên không gian mạng.
 
Đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến lâu dài và khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh. Bên cạnh phát huy vai trò của truyền thông, báo chí trong dẫn dắt dư luận, phản biện, đấu tranh với ý kiến phiến diện, sai trái thì vai trò của người đứng đầu các đơn vị, địa phương rất quan trọng trong việc tổ chức giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, các thủ đoạn lừa đảo người dân trên không gian mạng. Từ đó, chủ động phòng ngừa, lan tỏa những thông điệp tích cực, củng cố niềm tin vững chắc đến mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, niềm tin về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước.
 
                                                                           Thu Lan
 

tin liên quan

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Lễ tang của Nữ hoàng Anh

Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ sang Vương quốc Anh tham dự Lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II được tổ chức ngày 19/9/2022 tại London.
 

Tuổi 19... nơi cửa khẩu biên giới

(QBĐT) - Theo đường 20, chúng tôi đến với xã biên giới Thượng Trạch (Bố Trạch). Tháng 9, đất trời miền Tây Quảng Bình nắng mưa bất chợt. Không hẹn trước, khi ghé thăm Chi cục Hải quan cửa khẩu (HQCK) Cà Roòng, trong niềm vui gặp lại, Chi cục trưởng Nguyễn Văn Ngành xiết chặt tay bảo: "Em lên lần này... nhằm lúc đơn vị anh vừa tròn tuổi 19!"

Xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam

(QBĐT) - Bằng nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQVN phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới) đã góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam tại địa phương.