Đảng bộ huyện Quảng Ninh:

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  • 05:57 | Thứ Tư, 06/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xác định đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng đổi mới mạnh mẽ cách thức tổ chức sinh hoạt, thực hiện nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.
 
Đảng bộ huyện Quảng Ninh hiện có trên 7.574 đảng viên, sinh hoạt tại 44 TCCSĐ trực thuộc, trong đó có 23 đảng bộ và 21 chi bộ cơ sở. Trong các đảng bộ cơ sở có 16 đảng bộ bộ phận và 291 chi bộ trực thuộc.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã xây dựng Đề án 01-ĐA/HU, ngày 24/8/2020 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên dự sinh hoạt với đảng ủy, chi bộ nơi được phân công phụ trách. Đảng ủy các xã, thị trấn cũng phân công các đồng chí trong ban thường vụ, đảng ủy viên cư trú tại địa bàn dân cư về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố. Từ đó, góp phần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt
 
Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh cho biết: “Đến nay, hầu hết các chi bộ ở Đảng bộ huyện đều duy trì nền nếp sinh hoạt đều đặn, tuân thủ theo quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Đề án 01-ĐA/HU. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại cơ sở. Nhiều TCCSĐ đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc về nội dung, cách thức sinh hoạt nhằm tập trung thảo luận sâu một mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, tạo bầu không khí sinh hoạt sinh động, hấp dẫn hơn, thu hút sự quan tâm của đảng viên; khắc phục được tình trạng chung chung tại các buổi sinh hoạt chi bộ”.
Chi bộ thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh) đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Chi bộ thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh) đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trong sinh hoạt đã phát huy dân chủ, trí tuệ của từng đảng viên; kịp thời phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đảng viên; tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng nhân dân.

Các chi bộ đều có nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề được hướng dẫn, gắn với nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Bác Hồ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Nhiều chi bộ khi có yêu cầu nhiệm vụ cần thiết đã tổ chức sinh hoạt đột xuất để bàn các giải pháp giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra, như: Xây dựng các công trình nông thôn mới, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn... Một số chi bộ cũng đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với những sự kiện thời sự, vấn đề bức xúc mà đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm.
 
Đồng chí Trần Công Thượng, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Ninh cho biết: “Đảng bộ xã Vĩnh Ninh hiện có 14 chi bộ trực thuộc, với 456 đảng viên. Trước đây, nhiều chi bộ có chất lượng sinh hoạt thấp, nội dung đơn điệu, chưa bám sát vào nhiệm vụ địa phương; hình thức sinh hoạt mang tính định kỳ, nhiều đảng viên chưa mạnh dạn tham gia đóng góp các ý kiến...Trước tình hình đó, thực hiện Đề án 01-ĐA/HU, Đảng bộ xã Vĩnh Ninh xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác xây dựng tổ chức đảng và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đảng ủy xã chú trọng nêu cao vai trò lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu chi bộ; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách theo dõi, dự sinh hoạt cùng chi bộ để hướng dẫn chi bộ hình thức, nội dung sinh hoạt cũng như kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, từ đó, đề xuất với Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời và hiệu quả những vấn đề ở cơ sở.
 
Cùng với đó, Đảng ủy xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả trong công tác chỉ đạo để rút kinh nghiệm việc tổ chức sinh hoạt của các chi bộ. Với những giải pháp đồng bộ, Đảng bộ xã Vĩnh Ninh đã tạo được chuyển biến tích cực trong việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Buổi sinh hoạt của các chi bộ diễn ra đúng thời gian, bảo đảm quy trình, hướng dẫn của cấp trên với một số nội dung chính như: Thông tin thời sự, chính sách mới; đánh giá kiểm điểm của chi ủy, chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ tháng trước; kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...”.
 
Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đã làm cho đảng viên nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao... Từ đó, chi ủy có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng, việc đổi mới và đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chi bộ theo Đề án 01-ĐA/HU đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của TCCSĐ tại địa phương.
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số chi bộ chưa có sự chuyển biến tích cực trong tổ chức sinh hoạt Đảng, một số đồng chí trong đảng ủy cơ sở chưa bám sát địa bàn được phân công, ít dự sinh hoạt với chi bộ…
 
Thời gian tới, Đảng bộ huyện Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh thực hiện Đề án 01-ĐA/HUnhằm khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
N.Khang

tin liên quan

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 đã diễn ra với gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước.
 

Nâng cao chất lượng học tập và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng

(QBĐT) - Những năm qua, công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức nghiêm túc.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua

Năm luật vừa được thông qua gồm Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.