Chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Quảng Trạch lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Quyết tâm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh

  • 06:17 | Thứ Bảy, 02/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Với tinh thần nhiệt huyết của “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quảng Trạch đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động và sáng tạo trong các mặt công tác hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương.
 
Hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
 
Trong 5 năm qua, các cấp hội CCB huyện Quảng Trạch thường xuyên quan tâm chăm lo công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các thế hệ CCB gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của các cơ quan, đơn vị...
 
Các cấp hội CCB huyện Quảng Trạch xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Hội đã tổ chức, động viên CCB tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị; ký kết và thực hiện tốt chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; tăng cường công tác vận động quần chúng, nhất là ở vùng đồng bào có đạo, vùng trọng điểm về an ninh trật tự và địa bàn có các dự án trọng điểm.
 
Đặc biệt, hội đã vận động CCB hưởng ứng và nâng cao trách nhiệm của hội viên (HV) trong việc tham gia các hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần vào thành công chung của các sự kiện trọng đại này của đất nước.
 
Đến nay, toàn huyện có 868 HV CCB (chiếm 13,52%) giữ các cương vị chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, chính quyền và các đoàn thể các cấp từ thôn, xóm trở lên; có 162 HV là đảng viên được bầu vào cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, có 138 HV được bầu vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các HV luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, có bản lĩnh vững vàng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. Đây cũng là lực lượng trực tiếp góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.
Hội CCB huyện Quảng Trạch chung tay thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Hội CCB huyện Quảng Trạch chung tay thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Cùng với đó, các cấp hội CCB Quảng Trạch đã triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua: “CCB gương mẫu”, “CCB đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Qua đó, cán bộ (CB), HV hội CCB trên toàn huyện đã gương mẫu, tự giác đóng góp, ủng hộ nhiều tiền của, công sức, hiến đất, hiến tài sản, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao ở các địa phương…
 
Xây dựng hội trong sạch, vững mạnh
 
5 năm qua, các cấp hội CCB huyện Quảng Trạch luôn chú trọng công tác xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức bằng nhiều hành động cụ thể, như: Vận động CB, HV giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt phương châm “Trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới”; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập hợp các thế hệ CCB thành tập thể đoàn kết, thống nhất với lập trường kiên định. Qua đó, giúp CB, HV CCB kiên định mục tiêu, lý tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ…
 
Các cấp hội CCB huyện Quảng Trạch thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức hội, nhất là cơ sở hội ở địa bàn trọng yếu, vùng đồng bào có đạo, vùng xa, vùng khó khăn và ở các đơn vị được sáp nhập; chăm lo xây dựng đội ngũ CB có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác vận động phát triển HV. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện kết nạp được 742 HV mới vào hội. Hội CCB huyện đã phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ra chỉ thị về lãnh đạo đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến nay, 100% Hội CCB cơ sở đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.
 
Cùng với việc chăm lo xây dựng hội trong sạch vững mạnh toàn diện, Hội CCB huyện Quảng Trạch và các hội cơ sở chú trọng đầu tư nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả các mặt công tác hội. Ban Chấp hành Hội CCB huyện và các hội cơ sở lập các nhóm zalo nội bộ để bảo đảm chỉ đạo, triển khai kịp thời, chính xác các nội dung của công tác hội…, từ đó, thúc đẩy các phong trào đạt hiệu quả cao, thực hiện và hoàn thành tốt những mục tiêu đặt ra…
 
Những kết quả mà các cấp hội CCB huyện Quảng Trạch đạt được trong nhiệm kỳ qua đã có sức lan tỏa sâu rộng, khẳng định được vị trí, vai trò, uy tín của Hội CCB trong hệ thống chính trị, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp.
 
Nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khắc phục khó khăn vượt qua thách thức, nhiệm kỳ mới 2022-2027, nhiệm vụ trọng tâm của hội là tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới”, xây dựng hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện mục tiêu đưa huyện Quảng Trạch phát triển nhanh và bền vững.
 
Trần Đình Thoanh
 Chủ tịch Hội CCB huyện Quảng Trạch

tin liên quan

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(QBĐT) - Chiều 30/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị mở rộng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
 

Bế giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng năm 2022

(QBĐT) - Sáng 30/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022.
 

Xây dựng hội vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống hội viên

(QBĐT) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đoàn thể có liên quan… Hội CCB Khối DN tỉnh đã đoàn kết, năng động, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đạt được nhiều kết quả quan trọng.