Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ở tỉnh Quảng Bình

  • 15:34 | Thứ Tư, 19/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 19/1, Trường Chính trị Quảng Bình chủ trì phối hợp với các ban, ngành tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở tỉnh Quảng Bình”. Tham dự có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.
Hội thảo đã thu hút nhiều tham luận, đóng góp ý kiến sôi nổi của nhiều tác giả với những nội dung quan trọng, như: Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở tỉnh Quảng Bình; vấn đề “Dân là gốc” gắn với phê phán luận điệu xuyên tạc quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân…
 
Qua đó, có sự vận dụng linh hoạt những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện thực tiễn; chủ động phòng ngừa và phê phán những nhận thức lệch lạc; kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái và thù địch; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…
 
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định đánh giá cao nội dung của hội thảo lần này. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Trường Chính trị Quảng Bình tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về phẩm chất, lối sống, trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong sự nghiệp đào tạo.
 
Bên cạnh đó, trường phải bám sát giáo trình của Học viện Chính trị quốc gia, nội dung văn kiện Đại hội Đảng XIII, đặc biệt là cập nhật kiến thức mới, linh hoạt truyền đạt những nội dung cốt lõi nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác-Lênin cho học viên đúng, đầy đủ… 
 
Cát Nhiên

tin liên quan

Khi cán bộ gần dân, hiểu dân

(QBĐT) - Để gần dân, hiểu dân, thời gian qua, cán bộ các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lệ Thủy đã chú trọng công tác tiếp công dân; đồng thời, tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ về giữ chức Bí thư Đảng ủy xã hỗ trợ địa phương giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Huyện ủy Bố Trạch: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phục hồi, thu hút đầu tư phát triển KT-XH

(QBĐT) - Sáng 19/1, Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Ra mắt cuốn sách niềm tin của bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư

Cuốn sách mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin chân thực, những góc nhìn phong phú, đa dạng, không chỉ là tình cảm trân quý dành cho Tổng Bí thư mà còn là niềm tin đối với Ðảng và Nhà nước.