Bảo đảm chất lượng cao nhất của các dự án luật trình Quốc hội

  • 15:26 | Thứ Tư, 07/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách phát huy tối đa vai trò, trí tuệ, tính dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật.
Quang cảnh hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Sáng 7/9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thảo luận về 6 dự án Luật, 1 dự thảo Nghị quyết dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
 
Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Đảm bảo chất lượng tốt nhất
 
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là diễn đàn thể hiện rõ nhất quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Hội nghị diễn ra trong hai ngày (7-8/9).
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh quán triệt Nghị quyết của Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của Quốc hội trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội khóa XV đã tổ chức thành công bốn kỳ họp, gồm ba kỳ họp thường kỳ và một kỳ họp bất thường; ban hành 8 luật, cho ý kiến lần đầu 6 dự án luật khác; ban hành 62 nghị quyết với sự thống nhất, đồng thuận cao.
 
Đây là kết quả của quá trình phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan; kết hợp với việc phát huy dân chủ, tranh thủ tối đa trí tuệ đóng góp của cử tri và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các bậc lão thành cách mạng, các chuyên gia, các nhà khoa học, trong đó có sự đóng góp quan trọng và tích cực, trách nhiệm, tâm huyết, hiệu quả của các vị đại biểu Quốc hội nói chung và đại biểu Quốc hội chuyên trách nói riêng.
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý kỳ họp thường kỳ thứ 4 sắp tới của Quốc hội có nhiều nhiệm vụ lập pháp quan trọng. Các dự án, dự thảo dự kiến trình Quốc hội thông qua đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan chỉ đạo tổ chức thảo luận, lấy ý kiến qua nhiều vòng, tại nhiều hội nghị, hội thảo, tham vấn.
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến kỹ lưỡng về những vấn đề lớn, quan trọng và các vấn đề còn có ý kiến khác nhau tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 15-18/8/2022 để có thêm ý kiến đa dạng, nhiều chiều giúp cơ quan hữu quan nhận diện thêm các vấn đề mới phát sinh, nắm bắt bao quát toàn diện, giải trình thấu đáo hơn, bảo đảm chất lượng cao nhất của các dự án, dự thảo trình Quốc hội.
 
“Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức hội nghị này để các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách, các vị đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm đăng ký tham gia hội nghị, cho ý kiến vào từng dự án luật và dự thảo nghị quyết. Qua đó góp phần vào việc xem xét thông qua của Quốc hội đạt tỷ lệ tán thành, đồng thuận cao, đảm bảo chất lượng tốt nhất, đồng thời có thể rút ngắn được thời gian của kỳ họp” - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
 
Cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện các dự án luật sắp trình Quốc hội
 
Chủ tịch Quốc hội cho biết hội nghị tập trung thảo luận về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi mở, nhấn mạnh một số nội dung cơ bản xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Cụ thể, về các dự án luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đã thể hiện sự tán thành cao về sự cần thiết ban hành và nhất trí với nhiều nội dung chính của các dự thảo luật.
 
Sau kỳ họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực các Ủy ban chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3; tổ chức khảo sát, hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, đối tượng chịu sự tác động để hoàn thiện dự thảo Luật. Đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy đã cơ bản thống nhất hầu hết các nội dung các vấn đề quan trọng, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu, mục tiêu, định hướng lớn đối với từng dự án luật.
 
Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tập trung cho ý kiến vào một số nội dung còn ý kiến khác nhau.
 
Về Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, quan điểm của Đảng ta về “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” là mục tiêu và động lực để khơi dậy sức mạnh, nguồn lực nhân dân trong quá trình thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng thành pháp luật của Nhà nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân.
 
Sau Kỳ họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo của Chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, thiết kế các nội dung cơ bản của dự án luật theo hướng cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” cả về kết cấu và nội dung.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, thể hiện rõ chính kiến, quan điểm về điều chỉnh việc thực hiện dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; việc cụ thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở - đây là vấn đề quan trọng, mang tính quyết định luật này có thực sự đi vào cuộc sống và phát huy được dân chủ cơ sở hay không.
 
Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận, thể hiện rõ quan điểm về quy định giới hạn tổng độ rộng băng tần thông tin di động một doanh nghiệp được cấp phép sử dụng; phương thức cấp phép; cấp lại giấy phép sử dụng băng tần, làm rõ vì sao từ khi Luật có hiệu lực đã gần 12 năm vẫn không thực hiện được việc đấu giá, thi tuyển để cấp phép; quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế.
 
Nội dung này đang còn khác nhau về quan điểm, cần được làm rõ nội hàm của chính sách này là gì và đánh giá tác động liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng băng tần, kể cả về khía cạnh công nghệ kỹ thuật để đảm bảo tính khả thi…
 
Về Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nêu rõ dự án luật này có tác động rất lớn đến ngành y tế và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc, không chỉ trong ngành y tế mà còn của cử tri, nhân dân cả nước.
 
Việc xây dựng các quy định đòi hỏi sự thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ đưa vào Luật những vấn đề đã chín, đã rõ, có tính khả thi, không nóng vội, không vì lộ trình mà phải thông qua trong khi thực tiễn chưa giải quyết được, cần tiếp tục thể chế hóa các Nghị quyết số 19, 20 của Trung ương Đảng về “Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập,” “lấy người bệnh làm trung tâm,” “y tế cơ sở là nền tảng.”
 
Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các nhóm vấn đề gồm: Về phạm vi điều chỉnh; bố cục của dự thảo Luật; về thẩm quyền và điều kiện cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, như chứng chỉ đào tạo, việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong khám chữa bệnh của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam…; hệ thống tổ chức cơ sở khám, chữa bệnh; cách thức chuyển tuyến, kết nối các tuyến khám, chữa bệnh; việc phân cấp đối với cơ sở y tế tư nhân; cơ chế tài chính, giá dịch vụ; xã hội hóa, tự chủ trong khám, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật; khám bệnh, chữa bệnh từ xa; y học gia đình...
 
Về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), dự án luật này có nội dung rất rộng, ảnh hưởng đến toàn xã hội, đến từng gia đình - “tế bào” của xã hội, có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ quyền con người ngay từ gia đình, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình. Tuy nhiên, rất khó để nhận diện các hành vi bạo lực gia đình, tính khả thi, hiệu quả của các biện pháp phòng, chống, mức độ xử lý, làm sao để không gây tác dụng ngược đối với nạn nhân.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá Mai Văn Hải phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá Mai Văn Hải phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, làm rõ, nhận diện các hành vi bạo lực gia đình; việc mở rộng với một số nhóm đối tượng không còn trong quan hệ hôn nhân, gia đình; về tư vấn, hòa giải và xử lý tin báo, tố giác vụ việc; bảo vệ, hỗ trợ người báo tin tố giác bạo lực gia đình, người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình và xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình; biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Tòa án; biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng.”
 
Đây là điểm mới của lần sửa đổi này; mới được bổ sung trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, mang tính chất tự quản tại cộng đồng, xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng và do cộng đồng quyết định.
 
Về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội cho ý kiến vào hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính; giải pháp đảm bảo tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra; việc thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tại cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác của Nhà nước được giao thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước; tiêu chí thành lập cơ quan thanh tra tại một số sở và thẩm quyền thành lập Thanh tra sở của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quy trình thanh tra, cơ chế phối hợp, xử lý để tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra, kiểm toán.
 
Về 1 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 theo quy trình một kỳ họp, trong đó có dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về các điều kiện cần và đủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật theo quy trình một kỳ họp.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Cùng với đó là tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật và tương thích với các cam kết, điều ước quốc tế; tính khả thi khi triển khai thực hiện; các quy định về đối tượng báo cáo; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; báo cáo giao dịch đáng ngờ, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền…
 
Về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội, nhất là những đại biểu có kinh nghiệm hoạt động lâu năm tại Quốc hội, tập trung cho ý kiến về: quyền tranh luận của đại biểu Quốc hội; nguyên tắc, tiêu chí tranh luận trong hoạt động chất vấn; tiêu chí, điều kiện để Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp được linh hoạt điều chỉnh, rút ngắn thời gian phát biểu của đại biểu Quốc hội, mời đại biểu Quốc hội phát biểu, chất vấn, tranh luận không theo thứ tự đã đăng ký; thẩm quyền tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về các vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; nội dung, quy trình, thủ tục xây dựng Nghị quyết kỳ họp của Quốc hội.
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách không chỉ là một quy trình trong hoạt động lập pháp, mà còn là diễn đàn thể hiện rõ nhất quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.
 
Việc tổ chức hội nghị là cần thiết, thể hiện quyết tâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm phát huy tối đa vai trò, trí tuệ, tính dân chủ của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật; đồng thời, việc tổ chức Hội nghị cũng phù hợp với xu hướng đổi mới, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.
 
Các ý kiến của các đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật với mục tiêu đảm bảo chất lượng cao nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 4.
 
Tiếp theo, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các đại biểu tập trung thảo luận về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở./.
 
Theo Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)
 

tin liên quan

Công bố quyết định đặc xá năm 2022

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2022.

Thủ tướng gửi điện thăm hỏi tình hình động đất tại Trung Quốc

Ngày 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường về trận động đất mạnh 6,8 độ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

UBND tỉnh công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

(QBĐT) - Sáng nay, 7/9, UBND tỉnh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Giáo dục-Đào tạo và Trường đại học Quảng Bình.