icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Bình sẽ đi vào hoạt động trong quý III/2022

  • 13:46 | Thứ Tư, 13/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 13/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình tổ chức phiên họp thường kỳ quý II/2022 để đánh giá tình hình chuyển đổi số (CĐS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. 
 
Cùng tham dự có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ; các thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ CĐS tỉnh.   
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Trần Thắng chủ trì phiên họp.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Trần Thắng chủ trì phiên họp.
6 tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, BCĐ CĐS tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp triển khai và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng hạ tầng số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Đến nay đã có 18/21 sở, ban, ngành kiện toàn tổ chỉ đạo CĐS do đồng chí giám đốc, thủ trưởng cơ quan làm tổ trưởng. 8/8 huyện, thị xã, thành phố kiện toàn BCĐ CĐS do đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện làm trưởng ban, đồng thời đang chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thành lập, kiện toàn các BCĐ/tổ triển khai CĐS cấp xã.
 
Hạ tầng viễn thông, trạm thu phát sóng thông tin di động và cáp quang internet băng rộng tiếp tục phát triển và hướng mạnh về bảo đảm phủ sóng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. 100% trung tâm xã, phường, thị trấn có kết nối cáp quang internet băng thông rộng. Mạng 3G, 4G phủ sóng trên 80% khu vực dân cư. Tỷ lệ điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối internet băng rộng cố định là 62,2%. Tỷ lệ hộ gia đình có người có điện thoại thông minh 79,07%; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet băng rộng cáp quang 59,21%. Hạ tầng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và 98,7% UBND cấp xã đã thiết lập mạng LAN và kết nối internet.  
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao đổi về triển khai thực hiện Đề án 06.
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao đổi về triển khai thực hiện Đề án 06.
Mô hình Trung tâm điều hành thông minh (IOC) cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được nghiên cứu, triển khai thử nghiệm và xây dựng. Tại TP. Đồng Hới đã triển khai hệ thống wifi công cộng với 75 bộ phát sóng/26 điểm công cộng, điểm du lịch; hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông với 23 camera cấp thành phố tích hợp thêm hơn 400 camera từ các xã, phường trên địa bàn.
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh (quangbinh.gov.vn) tiếp tục được mở rộng và hoạt động có hiệu quả. Hiện nay, ngoài Cổng chính của UBND tỉnh, còn có 58 trang thông tin điện tử thành phần của cơ quan cấp tỉnh, 8 UBND cấp huyện, 151 UBND cấp xã. Theo công bố PCI cấp tỉnh năm 2021, tiêu chí chất lượng website của tỉnh xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tiêu chí tỷ lệ doanh nghiệp thường xuyên truy cập vào website của UBND tỉnh xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố. 
Lãnh đạo Sở Du lịch phát biểu về các hoạt động quảng bá du lịch trên nền tảng số.
Giám đốc Sở Du lịch phát biểu về các hoạt động quảng bá du lịch trên nền tảng số.
Cổng dịch vụ công/hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh (dichvucong.quangbinh.gov.vn) được ứng dụng cho cán bộ, công chức tại tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 8/8 UBND cấp huyện và 151/151 UBND cấp xã; công khai 1.902 thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp 806 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4, đạt 73% số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVCTT mức độ 3, 4. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của các DVCTT mức độ 3, 4 năm 2021 là 66,6%, trong 6 tháng đầu năm 2022 là 64,7%. 
 
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh duy trì hoạt động ổn định, liên thông 3 cấp chính quyền địa phương với Bộ, ngành Trung ương, các địa phương khác và được tích hợp hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện gửi, nhận 666.825 văn bản điện tử; tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng tại cơ quan cấp tỉnh là 95%, cấp huyện là 86%, cấp xã là 62%... 
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT trao đổi về xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.
Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT trao đổi về xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.
Sau khi nghe báo cáo của Sở TT-TT, các ý kiến tham gia của thành viên BCĐ, phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng khẳng định: CĐS là nhiệm vụ quan trọng, tất yếu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, vì vậy, chúng ta phải quyết tâm thực hiện hiệu quả.
 
Đồng chí ghi nhận: Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác CĐS của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các sở, ban, ngành địa phương đã chủ động bám sát các chủ trương, định hướng của tỉnh để triển khai thúc đẩy quá trình CĐS thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Các tổ chức, doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ hơn việc sử dụng công nghệ số và dữ liệu số để đổi mới mô hình kinh doanh, tăng năng suất lao động. Người dân đã tăng cường tiếp cận, rèn luyện kỹ năng số để sử dụng các dịch vụ số, từ đó, hình thành các mối quan hệ mới trong môi trường số, hình thành thói quen số và văn hóa số…
 
Tuy nhiên, đồng chí Trưởng BCĐ cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, như: Một số sở, ban, ngành, địa phương có xây dựng kế hoạch thực hiện CĐS nhưng nội dung còn chung chung, chưa cụ thể, nhất đối với các nội dung thúc đẩy phát triển kinh tế số chuyên ngành và xã hội số. Hạ tầng thiết bị máy tính, kết nối mạng tại nhiều cơ quan, đơn vị vẫn còn thiếu. Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ trực tuyến chưa cao… 
Lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông tiếp thu và trao đổi về những ý kiến của các thành viên BCĐ CĐS tỉnh.
Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông tiếp thu và trao đổi về những ý kiến của các thành viên BCĐ CĐS tỉnh.
Trong 6 tháng cuối năm, để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác CĐS năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban quốc gia về CĐS và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Trưởng BCĐ đề nghị cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:
 
Các sở, ban, ngành, địa phương: Tổ chức rà soát, triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao về thực hiện CĐS tỉnh Quảng Bình năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết của CĐS. Trong đó, đặc biệt chú trọng CĐS trong cung cấp dịch vụ công/TTHC, tăng cường và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng DVCTT. Bảo đảm đến cuối năm 2022, hoàn thành các chỉ tiêu: Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của từng TTHC đạt tối thiểu trên 20%.  
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ.
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ.
Chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong từng ngành, lĩnh vực và trên địa bàn quản lý; phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng quản trị, kinh doanh và đào tạo kỹ năng số cho lực lượng lao động.
 
Giao Sở TT-TT tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án CĐS, chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025; hoàn thành thử nghiệm giải pháp kỹ thuật, công nghệ Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh để báo cáo UBND tỉnh phương án đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động chính thức trong quý III/2022…
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp về CĐS để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong toàn xã hội.
Nội Hà

tin liên quan

Thanh tra 163 cuộc trong 6 tháng đầu năm 2022

(QBĐT) - Chiều 12/7, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Bế mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, cuối giờ sáng 12/7, phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc. Phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, 6 nội dung đề ra đã được xem xét kỹ lưỡng, đạt được sự thống nhất, đồng thuận cao.
 

Đổi mới bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền

Nhiều ý kiến đóng góp làm rõ thêm về đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền trong bộ máy nhà nước, trong đó tập trung làm nổi bật vấn đề còn có ý kiến khác nhau là sắp xếp lại các đơn vị hành chính.