.

Tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch

.
14:56, Thứ Hai, 05/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sở Tư pháp vừa phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp cho lãnh đạo, chuyên viên làm công tác hộ tịch tại các Phòng Tư pháp và công chức tư pháp-hộ tịch của 159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Tại các lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu tổng quan về phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp; hướng dẫn trực tiếp các chức năng và một số lưu ý khi sử dụng phần mềm và cách thức đồng bộ hóa phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch của Công ty CP tin học Tân Dân với phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp.

Qua các lớp tập huấn, Sở Tư pháp cũng đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc của công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã, cấp huyện trong việc thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc tập huấn phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đây là một trong những điểm mới tích cực và được đánh giá là một cuộc “cách mạng” trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch nói riêng và công tác quản lý dân cư nói chung.

Ngọc Hải-Nhật Vũ

 

 

 

,