Minh Hoá: "Tụt dốc" trong xây dựng nông thôn mới?

  • 08:10 | Thứ Năm, 12/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Qua tiến hành rà soát, đánh giá lại một cách sâu sát, thực chất từng chỉ tiêu cụ thể về nông thôn mới (NTM) theo Quyết định số 1667/QĐ-UBND, ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025, năm 2022 huyện Minh Hoá có 28 tiêu chí NTM bị sụt giảm. Đây là năm mà địa phương có số tiêu chí NTM "tụt dốc" cao nhất trong nhiều năm trở lại đây...
 
Nhiều địa phương "tụt dốc" về tiêu chí NTM
 
Tại kỳ họp lần thứ 9, HĐND huyện Minh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, qua báo cáo của UBND huyện cho thấy, đến cuối năm 2022, tổng số tiêu chí NTM toàn huyện Minh Hóa đạt được là 178 (bình quân đạt 12,7 tiêu chí/xã) và có 3 xã đạt chuẩn NTM (gồm: Hóa Hợp, Trung Hóa, Xuân Hóa). Riêng năm 2022, huyện không có thêm xã nào đạt chuẩn NTM theo mục tiêu đã đề ra.
 
Tính đến cuối năm 2022, đối với tiêu chí số 2 về giao thông, huyện Minh Hóa có 3 xã giảm (Hóa Sơn, Hóa Hợp, Hóa Thanh). Tương tự, đối với tiêu chí số 5 về trường học, huyện có 2 xã giảm (Yên Hóa, Dân Hóa); tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa có 3 xã giảm (Xuân Hóa, Hóa Thanh, Hóa Tiến); tiêu chí số 11 về hộ nghèo có 7 xã giảm (Hóa Phúc, Yên Hóa, Minh Hóa, Tân Hóa, Xuân Hóa, Trung Hóa, Hóa Hợp); tiêu chí 12 về lao động 3 xã giảm (Hóa Sơn, Hóa Thanh, Dân Hóa); tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn có 5 xã giảm (Hóa Phúc, Hồng Hóa, Yên Hóa, Xuân Hóa, Hóa Hợp); tiêu chí 15 về y tế 3 xã giảm (Minh Hóa, Hóa Thanh, Hóa Tiến); tiêu chí 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật có 1 xã giảm (Yên Hóa); tiêu chí 19 về quốc phòng và an ninh có 1 xã giảm (Yên Hóa).
Dù đã có nhiều cố gắng, song đến cuối năm 2022, xã Tân Hóa vẫn chưa thể về đích nông thôn mới theo mục tiêu đề ra.
Dù đã có nhiều cố gắng, song đến cuối năm 2022, xã Tân Hóa vẫn chưa thể về đích nông thôn mới theo mục tiêu đề ra.
Trong năm 2022, dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong triển khai thực hiện chương trình nói trên, nhưng các xã đã về đích NTM trước đây như Xuân Hóa vẫn bị giảm 3 tiêu chí (tiêu chí 2, 6, 13), Hóa Hợp giảm 2 tiêu chí (tiêu chí 2,13), Trung Hóa giảm 1 tiêu chí (tiêu chí 13). Đặc biệt, dù đã được huyện Minh Hóa lựa chọn, đưa vào chỉ đạo phấn đấu về đích NTM trong năm, nhưng 2 xã Yên Hóa, Tân Hóa vẫn không thể hoàn thành mục tiêu đặt ra. Riêng xã Yên Hóa hiện chỉ đạt 14/19 tiêu chí, vẫn còn các tiêu chí chưa đạt, gồm: Trường học, hộ nghèo, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh...
 
Đánh giá thực chất, nâng cao chất lượng từng tiêu chí
 
Có khá nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan dẫn đến nhiều tiêu chí NTM trên địa bàn huyện Minh Hóa bị "tụt dốc" mạnh trong năm 2022. Các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Minh Hóa vẫn đang tiếp tục chung sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về NTM được đặt ra trong chặng đường tiếp theo...
 
Chủ tịch UBND xã Xuân Hóa Đinh Lâm Sòng lý giải: Dù đã được công nhận về đích NTM, nhưng đến cuối năm 2022, xã Xuân Hóa vẫn có 3 tiêu chí bị "tụt dốc". Nguyên nhân thì có nhiều, trước hết phải kể đến bộ tiêu chí được UBND tỉnh ban hành giai đoạn 2021-2025 có yêu cầu cao hơn thời gian trước. Bên cạnh đó, do một số tiêu chí NTM của xã Xuân Hóa khi được công nhận về đích vẫn đang còn "non", thậm chí "nợ chuẩn"...dẫn tới khi thực hiện rà soát, đánh giá lại theo yêu cầu của bộ tiêu chí mới thì bị rớt chuẩn, không đạt.
 
Đơn cử như tại thời điểm đánh giá về tiêu chí giao thông theo bộ tiêu chí cũ thì địa phương đạt. Nhưng khi thực hiện đánh giá theo yêu cầu của bộ tiêu chí mới thì không đạt. Lý do là nhiều tuyến đường giao thông ở địa phương ngày càng xuống cấp nghiêm trọng do đã được xây dựng từ khá lâu, tình hình thiên tai thời gian gần đây cũng gây nên việc xói lở, xuống cấp tại một số tuyến đường...
 
Tương tự, đối với tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, hiện nay, do nguồn kinh phí của địa phương còn hạn hẹp nên Xuân Hóa vẫn chưa thể hoàn tất đầu tư nhà văn hóa xã, hàng rào và sân khấu cho sân vận động. Đối với tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, hiện địa phương chưa đạt các yêu cầu về thực hiện truy xuất nguồn gốc và chưa có tổ khuyến nông cộng đồng.
 
"Sau khi rà soát, đánh giá thực chất các tiêu chí NTM trên địa bàn theo yêu cầu của bộ tiêu chí mới, UBND huyện Minh Hóa đã kịp thời xây dựng kế hoạch, lộ trình và chỉ đạo các xã tập trung nâng cao chất lượng từng tiêu chí về NTM đã đạt và chưa đạt, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để tập trung thực hiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt...", ông Đinh Minh Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết thêm.
Theo ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, bên cạnh những yêu cầu cao hơn từ bộ tiêu chí NTM được UBND tỉnh ban hành giai đoạn 2021-2025, việc xây dựng NTM trong năm 2022 của toàn huyện Minh Hóa bị "tụt dốc" còn có những nguyên nhân chủ yếu, như: Là huyện miền núi có địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác không tập trung, mức thu nhập của nhân dân trên địa bàn thấp hơn bình quân chung cả tỉnh đã dẫn tới việc xây dựng NTM trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Hiện vẫn còn một số bộ phận nhân dân nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa và yêu cầu của chương trình còn hạn chế, cơ sở vật chất, hạ tầng thiếu, chưa đồng bộ dẫn tới việc tổ chức thực hiện chương trình hiệu quả chưa cao.
 
Ngoài ra, việc nhiều địa phương ở huyện Minh Hóa bị "tụt dốc" các tiêu chí về NTM trong năm 2022 còn có các nguyên nhân, như: Thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra; giá cả, đầu ra của sản phẩm nông nghiệp thiếu ổn định... đã cản trở và tác động xấu đến quá trình xây dựng NTM.
 
Một số đơn vị quyết tâm chính trị chưa cao, thiếu năng động, kiểm tra, giám sát, vai trò hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể cấp xã còn hạn chế nên chưa huy động được sức mạnh tổng hợp từ nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Việc xác định lộ trình, giải pháp thực hiện chương trình xây dựng NTM tại một số xã còn mang tính chung chung, thiếu thực tế, khoa học... 
 
Qua đánh giá trên, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Minh Hóa sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về NTM được đặt ra trong chặng đường tiếp theo.
 
Văn Minh

tin liên quan

Xây dựng Sơn Lộc thành "miền quê đáng sống"

(QBĐT) - Nhờ sự nỗ lực không ngừng, cuối năm 2021, xã Sơn Lộc (Bố Trạch) đã cán đích nông thôn mới. 

Năm 2023, phấn đấu doanh thu đạt trên 125 tỷ đồng

(QBĐT) - Ngày 11/1, Công ty cổ phần Lệ Ninh tổ chức hội nghị người lao động năm 2023. 

Kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Ngày 10/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công điện khẩn số 167/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.