Quảng Ninh:

Đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

  • 07:16 | Thứ Năm, 30/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới (NTM).
 
Các cấp Hội Nông dân huyện đã tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong tình hình mới kết hợp với phòng, chống dịch Covid-19.
 
Ông Lê Ngọc Huân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Ninh cho biết: Hội đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó dấu ấn mạnh mẽ nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng NTM bằng nhiều nội dung phong phú, thiết thực.
 
Để phong trào SXKDG thực sự lan tỏa và có chiều sâu, hàng năm, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; tổ chức tham quan học tập và xây dựng các mô hình trình diễn cây, con giống mới; cải tiến kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất; tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tạo mọi điều kiện để nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất.
Năm 2021, huyện Quảng Ninh có 11.489 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.
Năm 2021, huyện Quảng Ninh có 11.489 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Năm 2021, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh, Trung tâm Dạy nghề của huyện và các trung tâm ở tỉnh tổ chức 5 lớp dạy nghề cho 131 hội viên, nông dân tham gia, giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 1.000 lao động; phối hợp tổ chức 72 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi với 3.810 lượt hội viên tham gia. Nhờ đó, nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, chế biến, bảo quản nông sản.

Nhằm hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện đã triển khai xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND). Trong năm, từ Quỹ HTND các cấp, hội đã triển khai và duy trì quản lý 30 dự án nguồn vốn Trung ương, 12 dự án cấp tỉnh, 10 dự án cấp huyện với tổng nguồn vốn trên 5,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác cho 3.026 hộ vay với tổng dự nợ trên 139 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Liên Việt ủy thác cho 114 hộ vay với tổng dư nợ trên 1,6 tỷ đồng. Các nguồn vốn Quỹ HTND đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay phát triển sản xuất có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.

Với vai trò là cầu nối hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân huyện đã phối hợp các ngành cấp huyện, UBND các xã hoàn thành xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu nông sản và hướng dẫn các địa phương hoàn thành hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP các sản phẩm: Gạo Vĩnh Tuy (xã Vĩnh Ninh), sản phẩm xúc xích của hợp tác xã (HTX) Hà Thắng (xã Vạn Ninh), khoai deo của HTX sản xuất khoai deo Hải Ninh, tinh dầu sả Xuân Ninh và tinh dầu mè của HTX Bắc Tiến (xã Hiền Ninh).

Đặc biệt, xác định rõ vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên trong xây dựng NTM, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa xây dựng NTM trở thành một trong những phong trào thi đua trọng tâm của công tác hội.

Các cấp hội đã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể vận động cán bộ, hội viên tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phát huy nội lực xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng các vườn mẫu.

Quá trình triển khai thực hiện đã thu hút sự tham gia đồng thuận của các cấp hội. Nông dân tích cực hiến đất, đóng góp tu sửa các công trình giao thông, xây dựng các trục đường chính thôn, lắp đặt hệ thống camera các trục đường, bê tông hóa, thảm nhựa nâng cấp các tuyến đường… góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn.

Đến nay, tổng số tiêu chí đã đạt của 14 xã trên địa bàn huyện là 250 tiêu chí, trung bình đạt 17,85 tiêu chí/xã. Các thôn Lệ Kỳ 3 (Vĩnh Ninh), Tân Định (Hải Ninh), thôn Tây, Hà Thiệp (Võ Ninh), Phú Cát (Lương Ninh), Phúc Mỹ (xã Xuân Ninh) đã đạt bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu; thôn Long Sơn, Liên Xuân (xã Trường Sơn) đạt bộ tiêu chí NTM đối với thôn, bản khó khăn.

Những kết quả đạt được đã ngày càng khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức hội, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM.

“Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các chi hội cơ sở; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của nông dân; nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển SXKD; tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo đúng lộ trình”, ông Lê Ngọc Huân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Ninh cho biết thêm.

Năm 2021, huyện Quảng Ninh có 12.972 hộ đăng ký nông dân SXKDG các cấp. Qua rà xét, đến nay, toàn huyện có 11.489 hộ SXKDG; trong đó, cấp cơ sở có 9.127 hộ, cấp huyện có 1.874 hộ, cấp tỉnh có 446 hộ và cấp Trung ương có 42 hộ (tăng tổng số 347 hộ so với năm 2020).
 
Thanh Hải
 

tin liên quan

Bố Trạch: Giảm chi phí đầu vào trong sản xuất vụ đông-xuân 2021-2022

(QBĐT) - Vượt lên những khó khăn do đại dịch Covid-19, bà con nông dân huyện Bố Trạch sẵn sàng bước vào sản xuất vụ đông-xuân 2021-2022. Huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm bớt chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả trên cùng đơn vị diện tích.

Việt Nam-Lào phối hợp triển khai mô hình "một cửa, một lần dừng"

Cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Đen Sạ Vẳn là cặp cửa khẩu đầu tiên trong số 7 cặp cửa khẩu nêu tại Hiệp định GMS-CBTA, tận dụng vị trí trung tâm ASEAN trở thành trung tâm trung chuyển của khu vực.
 

Lệ Thủy: Có 87 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương

(QBĐT) - Ngày 29-12, Hội nông dân huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2017-2021; tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.