Tuyên Hóa: Tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

  • 14:04 | Thứ Sáu, 14/06/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 14/6, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 38 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm, diện tích gieo trồng của huyện Tuyên Hóa ước đạt 3.868ha (lúa 1.436ha, ngô 1.257ha, lạc 368ha, sắn607, rau màu khác 200ha); năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính đều vượt kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 16.800 tấn. Hiện các xã, thị trấn đang tích cực triển khai sản xuất vụ hè-thu. Tổng đàn gia súc toàn huyện hiện có khoảng hơn 46.800 con, tổng đàn gia cầm hơn 433.000 con… Công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, khai thác và phòng, chống cháy rừng được tăng cường. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước thực hiện 57,4 tỷ đồng. 
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng cường. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 275 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật cho 72 công trình, hạng mục công trình với tổng giá trị đầu tư được phê duyệt hơn 72 tỷ đồng; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cho 4 công trình trọng điểm, kiểm tra công tác nghiệm thu cho hơn 25 công trình.
 
Công tác giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; quốc phòng-an ninh trên địa bàn được giữ vững… 
Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo bằng việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, như: Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu nhân sự hiệp thương cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện...  
 
Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện kết nạp 31 quần chúng ưu tú vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức cho 48 đồng chí; trao tặng Huy hiệu Đảng cho 138 đảng viên. Các cấp ủy trong toàn huyện đã tiến hành kiểm tra 24 tổ chức đảng, 21 đảng viên; cấp ủy, UBKT hai cấp đã tiến hành kiểm tra 40 tổ chức đảng, 3 đảng viên; giám sát 3 tổ chức đảng, 6 đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo.  
Đồng chí Mai Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa Mai Văn Minh phát biểu tại hội nghị.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án Chăn nuôi tập trung và đề án Nâng cao giá trị rừng trồng gắn với công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, việc lấn chiếm đất rừng, phá rừng để trồng rừng trái pháp luật; chỉ đạo quyết liệt thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách trên địa bàn theo kế hoạch… 
 
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sắp xếp, kiện toàn cán bộ bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2024; kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030…
 
Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức các hội nghị về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; xin chủ trương đề xuất dự án đầu tư “Du lịch sinh thái thung lũng xanh” tại xã Cao Quảng...
X.V

tin liên quan

Dấu ấn phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

(QBĐT) - Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", những năm qua, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) huyện Bố Trạch đã tích cực cống hiến sức mình phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng nông thôn mới. 

Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

(QBĐT) - Những năm gần đây, Công ty Điện lực Quảng Bình và các điện lực trực thuộc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tăng thêm niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

(QBĐT) - Sáng 14/6, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị giao ban sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và một số nội dung quan trọng khác.