Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

  • 10:00 | Thứ Sáu, 14/06/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 14/6, Đảng ủy Khối doanh nghiệp (DN) tỉnh tổ chức hội nghị giao ban sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (2021-2024); quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XIII).
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh và các cấp ủy cơ sở đã triển khai nghiêm túc, kịp thời từ xây dựng kế hoạch học tập, tổ chức quán triệt đến các nội dung, hướng dẫn tuyên truyền thực hiện; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở.
 
Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được triển khai gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng, các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
Đại biểu tham luận tại hội nghị.
Đại biểu tham luận tại hội nghị.
Các cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo DN đã xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của DN. Các DN không ngừng phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động triển khai nhiều giải pháp kịp thời, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 
Nhiều đồng chí lãnh đạo đơn vị, DN thể hiện được vai trò đầu tàu gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động sáng tạo, sâu sát thực tiễn. Nhờ đó, từ năm 2021-2023, các DN đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, nộp ngân sách vượt kế hoạch giao, thu nhập bình quân của người lao động tăng.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Phạm Quang Ánh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Phạm Quang Ánh phát biểu kết luận tại hội nghị.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh đã triển khai quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khóa XIII). 
 
Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tham luận nêu lên những cách làm hay, hiệu quả trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tại các tổ chức cơ sở đảng thời gian qua; đồng thời nêu ra những khó khăn, hạn chế và giải pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.
 Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Phạm Quang Ánh phát biểu kết luận hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Phạm Quang Ánh yêu cầu các cấp ủy cơ sở, nhất là đồng chí Bí thư tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc quán triệt đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các chuyên đề hàng năm và các văn bản liên quan của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối bảo đảm kịp thời, phù hợp đặc điểm tình hình của từng DN; làm tốt công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng…
Lê Mai

tin liên quan

Dấu ấn phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

(QBĐT) - Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", những năm qua, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) huyện Bố Trạch đã tích cực cống hiến sức mình phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng nông thôn mới. 

11 dự án luật, nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2 của kỳ họp thứ 7

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Hội Cựu chiến binh TP. Đồng Hới đẩy mạnh các phong trào thi đua

(QBĐT) - Ngày 13/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "CCB gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024.