Lan tỏa việc học và làm theo Bác

  • 06:32 | Thứ Tư, 12/06/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trên địa bàn huyện Quảng Ninh về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua... góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
 
Phát huy vai trò nêu gương
 
Theo Phó trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Ninh Dương Thị Hồng Chuyên, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao và các phong trào thi đua yêu nước...
 
Trong quá trình thực hiện, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo gương Bác với trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình, định kỳ báo cáo để chi bộ, cấp ủy nơi công tác giúp đỡ, giám sát. Thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư tưởng của CB, ĐV, ý thức trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc được nâng cao.
 
Từ thực tiễn đã có nhiều tấm gương CB, ĐV gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm” trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân.
Người dân góp công, góp sức làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới.
Người dân góp công, góp sức làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới.
 
Nhiều việc làm cụ thể, thiết thực
 
Qua hoạt động thực tiễn, các địa phương, đơn vị xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tiêu biểu có Ủy ban MTTQVN huyện với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Liên đoàn Lao động huyện với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh-sạch-đẹp-an toàn vệ sinh lao động”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” nhằm hỗ trợ trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Đoàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM và đô thị văn minh”; Hội Cựu chiến binh gắn với các phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”...
 
Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện hiệu quả đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh là một trong những đơn vị điển hình trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn. Thượng tá Lê Ngọc Nhân, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh cho biết, thời gian qua, CB, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo được chuyển biến tích cực trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Từ năm 2021 đến nay, huyện Quảng Ninh có 135 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được xây dựng ở các cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo Bác.

Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã tiết kiệm chi tiêu, trích kinh phí tổ chức có hiệu quả mô hình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” hỗ trợ các gia đình có nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn các xã Võ Ninh, Duy Ninh, Tân Ninh, Hiền Ninh, An Ninh và Xuân Ninh với số tiền trên 55 triệu đồng; phối hợp thực hiện các chương trình “Tết ấm vùng lũ”, “Xuân ấm áp-Tết sum vầy”; thực hiện hiệu quả đề án “CB, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”…

Theo Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Phạm Trung Đông, thời gian tới, huyện Quảng Ninh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo động lực trong CB, ĐV và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; phát hiện, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập, làm theo Bác…
Lan Chi

tin liên quan

Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6/2024

(QBĐT) - Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành công văn thông báo thời gian, địa điểm phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Đại hội MTTQVN huyện Minh Hóa lần thứ XX

(QBĐT) - Trong các ngày 10, 11/6, MTTQVN huyện Minh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029. 

Dấu ấn từ các phong trào thi đua yêu nước

(QBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...", những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của địa phương.