Đại hội MTTQVN TX. Ba Đồn lần thứ XXV

  • 12:59 | Thứ Tư, 12/06/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong các ngày 11, 12/6, MTTQVN TX. Ba Đồn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024-2029.
 
Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn và đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương. 
Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.
Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Mặt trận các cấp trên địa bàn TX. Ba Đồn từng bước đổi mới, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm, bám sát địa bàn khu dân cư. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được triển khai thực hiện hiệu quả và ngày càng đi vào thực chất. Vị trí, vai trò của Mặt trận trong đời sống xã hội được nâng cao. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào chiều sâu.
Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.
Qua đó, khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Mặt trận các cấp TX. Ba Đồn đã vận động nhân dân tham gia đóng góp hơn 33.000 ngày công, hiến gần 69.000m2 đất; ủng hộ gần 22 tỷ đồng và các vật chất khác trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; thực hiện 450 công trình, phần việc. 
 
Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn đề ra 2 khâu đột phá, gồm: Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tập trung xây dựng khu dân cư “tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với xây dựng mô hình “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu”.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh tặng bức trướng chúc mừng đại hội.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn tặng bức trướng chúc mừng đại hội.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, Mặt trận các cấp TX. Ba Đồn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, đổi mới công tác vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc; triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, đổi mới sáng tạo của các giai tầng trong xã hội; phát huy quyền làm chủ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. 
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân đề nghị, thời gian tới, Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới cách làm, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của địa phương; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, sát với cơ sở và cộng đồng dân cư; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là cán bộ cơ sở.
Đồng chí Phạm Thị Hân tặng hoa chúc mừng đại hội.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân tặng hoa chúc mừng đại hội và trao biển tượng trưng hỗ trợ 25 nhà "Đại đoàn kết" cho Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn.
Đại hội đã hiệp thương dân chủ, cử 65 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQVN thị xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Mai Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 20 đồng chí tham dự Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.
Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại đại hội.
Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn nhiệm kỳ 2024-2029.
Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng bằng khen cho 2 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023.
aa
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN cho các tập thể.
Dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trao hỗ trợ 25 nhà "Đại đoàn kết", trị giá 1,5 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn.
Bí thư Thị ủy Ba Đồn tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Dương Công Hợp

tin liên quan

Lan tỏa việc học và làm theo Bác

(QBĐT) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Quảng Ninh về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua... góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phát triển đảng viên trong trường học ở Minh Hóa: Tự hào và trách nhiệm

(QBĐT) - Những năm trở lại đây, nhiều chi bộ trường THPT trên địa bàn huyện Minh Hóa đã chú trọng công tác tạo nguồn, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng học sinh ưu tú nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng.

Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6/2024

(QBĐT) - Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành công văn thông báo thời gian, địa điểm phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.