Xây dựng Đảng ở một ngân hàng

  • 05:47 | Thứ Hai, 28/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình (Vietcombank Quảng Bình) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả khá toàn diện; hoạt động kinh doanh đã từng bước tăng trưởng và ngày càng khẳng định rõ vị thế của chi nhánh trong hệ thống Vietcombank trên toàn quốc.
 
Để có được những kết quả đó, Đảng bộ đã xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các đợt học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; chủ trương, chính sách của Nhà nước, của ngành; các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh… đầy đủ, kịp thời và nghiêm túc.
 
Đồng thời, nhân các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, các sự kiện văn hóa, lịch sử của địa phương, Đảng ủy đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và kiến thức nghiệp vụ kinh doanh… Qua đó, tạo không khí sinh hoạt chính trị sôi nổi, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, khắc sâu hơn niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn chi nhánh về sự nghiệp đổi mới đất nước, quê hương, xác định rõ mục tiêu của mỗi cá nhân trong thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh.
 
Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức đảng luôn được Đảng ủy Vietcombank Quảng Bình coi trọng. Từ chi bộ cơ sở, năm 2018, được nâng cấp lên Đảng bộ, đến nay, Đảng bộ đã có bộ máy Ban Chấp hành với 5 đồng chí ủy viên; có 3 chi bộ trực thuộc, 9 cấp ủy viên, 48 đảng viên. Đảng ủy đã có nhiều giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng và thực hiện mô hình “Năm tốt, Bốn không”, mô hình “Dân vận khéo”…
Vietcombank Quảng Bình đón Cờ đơn vị tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Vietcombank Việt Nam trao tặng.
Vietcombank Quảng Bình đón Cờ đơn vị tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Vietcombank Việt Nam trao tặng.
Việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Đảng ủy quản lý, kiện toàn chi ủy sau đại hội được triển khai kịp thời. Việc phân công đảng viên giúp đỡ, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú triển khai khá bài bản, chặt chẽ. Ba năm qua, Đoàn cơ sở và Công đoàn cơ sở đã lựa chọn 24 đoàn viên ưu tú từ các phong trào thi đua, hoạt động kinh doanh giới thiệu cấp ủy xem xét, lựa chọn, đã kết nạp 12 đảng viên mới và đang đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, kết nạp 6 quần chúng ưu tú vào Đảng.
 
Việc xây dựng chương trình toàn khóa, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy triển khai nghiêm túc. Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát 6 cuộc, với 18 lượt cấp ủy viên và trưởng, phó các phòng chuyên môn. Nội dung kiểm tra, giám sát đã bám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; vừa kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, vừa kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Chính vì vậy, nội bộ Đảng bộ luôn thống nhất, đoàn kết; không có biểu hiện tham ô, tham nhũng, không có đơn thư tố cáo, khiếu nại xảy ra.  
 
Đảng ủy Vietcombank Quảng Bình đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lề lối phương pháp làm việc; phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc, của các phòng chuyên môn thông qua triển khai thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối, của ngành...
 
Đảng ủy đã ban hành 3 chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của Đảng bộ về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, năng động sáng tạo trong hoạt động kinh doanh; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đổi mới nội dung, hình thức hoạt động các đoàn thể, gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 
Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, đột xuất và chuyên đề hàng quý đã được các chi bộ quan tâm, nhất là sinh hoạt các chuyên đề về: Học tập phong cách làm việc khoa học và phong cách nêu gương của Bác; chuyển đổi số với đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng...
 
Trong hoạt động, các đoàn thể đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp với Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ quy trình, quy định về pháp luật lao động trong doanh nghiệp và quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.
 
Các đoàn thể đã tổ chức hưởng ứng nhiều phong trào thi đua, hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", cuộc thi trắc nghiệm, văn hóa văn nghệ, thể thao và hoạt động an sinh xã hội; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể vững mạnh. Từ năm 2020 đến nay, chi nhánh cùng các đoàn thể, cán bộ, nhân viên đã hỗ trợ, đóng góp Quỹ Vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng, chống dịch Covid-19, bệnh nhân nghèo, ủng hộ khắc phục bão, lụt... với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng.
 
Đảng ủy cùng với Ban Giám đốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đề án, như: “Rèn đức-Luyện tài-Đổi mới”; thực hiện tốt quy trình đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ, nhân viên nhằm tạo sự đồng bộ về cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ…
 
Bên cạnh đó, việc tập trung nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, nhất là thị trường bán lẻ; tiếp tục tăng trưởng tín dụng, huy động vốn, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các dịch vụ; quản lý và xử lý tốt nợ xấu; tăng quy mô phát triển thị phần gắn với an toàn, hiệu quả, bền vững… đã tạo động lực cho cán bộ, nhân viên say mê với công việc, đổi mới tư duy, tác phong năng động, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh.
 
Với những nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Vietcombank Quảng Bình đã lãnh đạo hoạt động kinh doanh của Chi nhánh ngày càng tăng trưởng tốt.
 
Ghi nhận thành tích đạt được, 5 năm liên tục, Đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn, Đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc và nhiều lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên được các cấp tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng, hoạt động kinh doanh và phong trào các đoàn thể.
 
Phấn khởi trước những kết quả đã đạt được, khắc ghi lời Bác dạy về vai trò của ngành ngân hàng trong sự nghiệp kiến quốc, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi nhánh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để giữ vững vị thế, uy tín, thương hiệu kinh doanh được doanh nghiệp và người dân trong tỉnh tin tưởng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”.
 
 Lê Đình Nguyên

tin liên quan

Chủ tịch nước: Cán bộ mặt trận đóng góp xây dựng hệ thống chính trị

Chủ tịch nước mong mỗi cán bộ làm mặt trận ở cơ sở luôn là người có phẩm chất đạo đức cách mạng, gần dân, có uy tín với dân, giải quyết khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn nội bộ cho người dân từ cơ sở.
 

Quảng Bình có 4 cá nhân được vinh danh cán bộ mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(QBĐT) - Ngày 27/11, tại TP. Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQVN cấp xã và Trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2017-2022.

Tăng cường sức mạnh tổng hợp về quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

(QBĐT) - Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Minh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".