Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 2022, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo

  • 12:13 | Thứ Hai, 25/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã có bài phát biểu với nhiều nội dung quan trọng. Báo Quảng Bình lược ghi nội dung bài phát biểu.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Mở đầu bài phát biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu lên bối cảnh nhiều khó khăn những tháng đầu năm 2022. Song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là việc triển khai tốt chính sách phục hồi, phát triển kinh tế nên trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Dịch Covid-19 được kiểm soát; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khá cao; sản xuất công nghiệp có khởi sắc và duy trì tăng trưởng; du lịch phục hồi nhanh; thu ngân sách tăng cao; sản xuất nông nghiệp thực hiện đúng kế hoạch; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được quan tâm và tiếp tục cải thiện; tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm. Cử tri và nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng nhấn mạnh về những kết quả cơ bản của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và lưu ý các vấn đề cần tập trung thảo luận, xem xét trước khi quyết nghị thông qua tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đoàn ĐBQH tỉnh đóng góp tích cực, hiệu quả tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV:

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cho cả giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Về công tác lập pháp, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với sự nhất trí rất cao 5 luật, 3 nghị quyết nhằm tiếp tục góp phần quan trọng thể chế, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013, bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế và sự tương thích của hệ thống pháp luật đối với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Các luật và nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Ngoài các nội dung trên, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác, gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng thông tin cụ thể về hoạt động giám sát, xem xét các báo cáo, hoạt động chất vấn… tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí nêu rõ: Tham dự kỳ họp, các ĐBQH tỉnh Quảng Bình tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, tham dự đầy đủ các phiên họp, tích cực tập trung nghiên cứu tài liệu, kết hợp nắm bắt tình hình thực tiễn, chắt lọc từ phản ánh, kiến nghị của cử tri để có những ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng và những quyết định đúng đắn đối với các nội dung được đưa ra thảo luận tại các phiên họp. Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh được phân công làm tổ trưởng tổ thảo luận số 5 gồm ĐBQH các tỉnh Quảng Bình, Hòa Bình, Phú Yên, Vĩnh Long.

Đoàn đã tham gia 13 lượt phát biểu thảo luận tại tổ, 10 lượt phát biểu thảo luận trực tiếp tại hội trường, 3 lượt chất và 1 lượt tranh luận. Hầu hết các ý kiến phát biểu, thảo luận, tranh luận, chất vấn của các ĐBQH đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, tiếp thu, được nhiều cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương chú ý theo dõi, cập nhật đưa tin.

“Các quyết sách cần bảo đảm phù hợp với thực tiễn và tính khả thi cao”

Về nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 6 là kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh. Tất cả các nội dung chương trình kỳ họp đã được Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng trước khi trình ra kỳ họp. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí đã lưu ý một số vấn đề để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận, làm rõ trước khi quyết nghị thông qua, đó là:

Thứ nhất, tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và biểu quyết thông qua 17 nghị quyết. Với khối lượng công việc rất lớn, những vấn đề đưa ra thảo luận và quyết định tại kỳ họp đều cần thiết, cấp bách, nội dung phong phú, phức tạp. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu tài liệu, kết hợp năng lực thực tiễn, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khách quan, dân chủ, dựa trên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để có những ý kiến thảo luận, góp ý xác đáng và quyết định đúng đắn, bảo đảm các quyết sách đề ra đều phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, các ban của HĐND tỉnh báo cáo, giải trình, cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin cần thiết để đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thảo luận về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2022, các đại biểu HĐND tỉnh cần nhìn nhận, đánh giá hết sức khách quan, thấu đáo về những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để giúp HĐND, UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp sát đúng cho những tháng cuối năm 2022.

Việc đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2022 cũng cần phải được thảo luận kỹ trước khi quyết nghị, phù hợp với chủ trương của Tỉnh ủy, nhất là những nhiệm vụ cơ bản đề ra tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9. Đồng thời phải căn cứ dự báo tình hình những tháng cuối năm để bảo đảm tính khả thi.

Đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị kỳ họp cần phát huy tốt dân chủ, khách quan, theo tinh thần “hỏi nhanh, đáp gọn”. Đại biểu chất vấn cần đi thẳng vào vấn đề, bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng; trả lời chất vấn có trọng tâm, làm rõ vấn đề được chất vấn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Sau chất vấn, đề nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện lời hứa, các biện pháp, giải pháp mà các thành viên trả lời chất vấn đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh, sớm bắt tay vào thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, trọng tâm gồm:

Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phục hồi và phát triển KT-XH theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực để vừa khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên các ngành, lĩnh vực quan trọng, giữ vững ổn định kinh tế và gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm vắc-xin tăng cường, nhắc lại cho những nhóm người có nguy cơ mắc bệnh; tiếp tục truyền thông sâu rộng để người dân luôn có ý thức phòng, chống dịch, cảnh giác trước các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, thực hiện tốt khuyến cáo V2K (vắc-xin, khử khuẩn, khẩu trang).

Chú trọng quản lý chặt chẽ và triển khai bố trí kịp thời, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Tập trung cao độ, hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch nhằm kích thích đầu tư, tạo thêm việc làm, tăng giá trị sản xuất.

Triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ nông dân, ngư dân, doanh nghiệp nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (do giá xăng dầu, nguyên liệu đầu vào, thức ăn gia súc, gia cầm tăng cao, ảnh hưởng của dịch Covid-19...). Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống hồ đập trong mùa mưa bão. Có phương án sẵn sàng ứng phó với các hình thái thời tiết cực đoan, không để bị động, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân. Tăng cường phương án “4 tại chỗ”; chủ động mua sắm phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm dự phòng trong mùa mưa bão, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Khẩn trương rà soát quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để đưa ra các chỉ tiêu sử dụng đất hợp lý cho từng loại đất, ưu tiên phân bổ chỉ tiêu cho các loại đất cần thiết, các dự án trọng điểm của tỉnh. Tập trung bố trí các nguồn vốn hợp pháp để nhanh chóng hoàn thành các quy hoạch phân khu, với quan điểm quy hoạch phải đi trước, là cơ sở thu hút các dự án đầu tư, phát triển đô thị.

Tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ các dự án để đưa vào hoạt động trong năm 2022 và các dự án công nghiệp trọng điểm. Phối hợp triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ các dự án: Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, dự án Đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn qua Quảng Bình. Tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất các dự án; chú trọng tạo quỹ đất sạch trong các khu công nghiệp để thu hút đầu tư.

Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; giao đất, cho thuê đất, định giá đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; quản lý, kiểm soát tình trạng tăng giá đất bất thường. Tiếp tục rà soát, kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất đã quá thời hạn nhưng chưa triển khai, các dự án chậm tiến độ do lỗi của chủ đầu tư.

Có các giải pháp cụ thể để khôi phục và phát triển mạnh mẽ hoạt động du lịch; tiếp tục đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến du lịch; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, cụ thể, thực chất, hiệu quả để cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR-Index, SIPAS năm 2022, thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện tốt các mặt thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhất là hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động mua sắm, dự trữ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, không để thiếu thuốc, vật tư y tế. Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo gắn với khâu đột phá của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông của tỉnh.

Kết hợp phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng an ninh. Tập trung nắm chắc tình hình, có phương án xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh, giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ còn lại những tháng cuối năm 2022 là rất nặng nề, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh cần nhanh chóng, quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương ngay sau kỳ họp sớm quán triệt và triển khai, đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống. Quá trình thực hiện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, năng động, chủ động, sáng tạo, cùng với cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.

Ngọc Mai (lược ghi)

tin liên quan

Tuổi trẻ Quảng Ninh đoàn kết, sáng tạo, khát vọng và phát triển

(QBĐT) - Phát huy sức trẻ, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Quảng Ninh đã và đang khẳng định vai trò xung kích trong các hoạt động xã hội, đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 

Cử tri kiến nghị gần 60 nội dung

(QBĐT) - Trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, cử tri trong tỉnh kiến nghị gần 60 nội dung, tập trung vào lĩnh vực hạ tầng thủy lợi, giao thông, an toàn giao thông, một số bất cập trong thi công các công trình, chế độ chính sách, đời sống dân sinh…
 

Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

(QBĐT) - Sáng nay, 25/7/2022, HĐND tỉnh khóa XVIII đã khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022).