icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bế mạc hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

  • 11:53 | Thứ Sáu, 22/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 22/7/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nội dung hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Hội nghị được tổ chức tại thủ đô Hà Nội kết nối với 11.661 điểm cầu trong toàn quốc với 71.089 cán bộ, đảng viên tham gia.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình có 23.710 đại biểu tham dự hội nghị tại 171 điểm cầu. Tại điểm cầu trung tâm, tham dự có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương…

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Nêu rõ tình hình, quan điểm và mục tiêu của  Nghị quyết, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh một số nội dung quan trọng, cốt lõi như nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, cụ thể hóa trong mọi hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát… Đồng chí cũng nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm như nghiên cứu cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị; tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dự hội nghị
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung bài phát biểu khai mạc và bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 5 để làm cơ sở triển khai thực hiện nghị quyết.

Đồng chí yêu cầu, ngay sau hội nghị này, cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đến tận chi bộ, cán bộ, đảng viên để thấm nhuần sâu sắc tinh thần và nội dung Nghị quyết, nắm chắc những vấn đề cốt lõi, cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết đến toàn bộ các mặt đời sống xã hội.

Đồng chí cũng đã nhấn mạnh một số nội dung nghị quyết “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Với nhiều điểm mới, việc thực hiện tốt Nghị quyết sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, đồng bộ.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị

Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định yếu tố quan trọng hàng đầu là khâu tổ chức thực hiện. Để làm được điều đó cần quyết tâm cao, sự năng động, dám nghĩ dám làm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Quá trình triển khai cần xây dựng các mô hình, tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên, toàn diện để cán bộ, đảng viên và nhân dân thông suốt, tích cực thực hiện Nghị quyết. Đồng chí nhấn mạnh, thành công của hội nghị lần này là cơ sở quan trọng để tạo thuận lợi trong việc thực hiện Nghị quyết, góp phần chung tay hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, đồng thời nêu rõ, cấp ủy, tổ chức đảng xác định đây là nhiệm vụ cơ bản, cùng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sẽ tiếp tục học tập nâng cao nhận thức, thực hiện hiệu quả nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ngọc Mai

 

tin liên quan

Công điện của Thủ tướng về triển khai công tác đặc xá năm 2022

Ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 634/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022.
 

'Báo cáo của Hoa Kỳ về tình hình mua bán người không chính xác'

Báo cáo của Hoa Kỳ về tình hình mua bán người trên thế giới có các thông tin không xác thực, không phản ánh đầy đủ, chính xác về tình hình và nỗ lực phòng, chống mua bán người của Việt Nam.

23.710 đại biểu tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

(QBĐT) - Sáng nay, 21/7/2022, tại thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.