Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc

  • 16:59 | Thứ Năm, 14/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều ngày 14/7, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCƠCS) tỉnh đã chủ trì hội nghị sơ kết việc thực hiện QCDCƠCS 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt QCDCƠCS; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân; triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính phủ, của Tỉnh ủy liên quan đến thực hiện QCDCƠCS đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đoàn kết, đồng thuận, hỗ trợ lẫn nhau trong xã hội, cộng đồng dân cư được nâng cao, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Việc thực hiện QCDCƠCS đã phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Dân chủ trong Đảng, trong quản lý điều hành của chính quyền các cấp không ngừng được phát huy; dân chủ trong xã hội, trong sinh hoạt cộng đồng dân cư được mở rộng, tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và đồng thuận cao trong xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu kết luận hội nghị

Cấp uỷ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở ngày càng nhận thức đúng đắn về vai trò quan trọng của QCDCƠCS. Quá trình thực hiện QCDCƠCS đã gắn với công tác dân vận; cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; từng bước phát huy có hiệu quả quyền làm chủ của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện QCDCƠCS ngày càng được nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong việc xây dựng và thực hiện QCDCƠCS được tăng cường. QCDƠCCS đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy dân chủ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tinh thần phục vụ thân dân, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các quyết định hành chính có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân được thực hiện đầy đủ. Nổi bật như tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để triển khai xây dựng các dự án trọng điểm; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; chỉ đạo triển khai hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với các dự án có chủ trương đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tăng cường đối thoại trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, vướng mắc, các vấn đề nổi lên ở cơ sở.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo DCƠCS trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo QCDCƠCS trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Các đại biểu thống nhất cao với nội dung báo cáo, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân một số tồn tại, hạn chế như vẫn còn tình trạng hình thức, chưa quan tâm đúng mức; mô hình hoạt động một số đơn vị, địa phương, cơ sở còn bất cập; vẫn còn tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu nại, tố cáo kéo dài… Đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện QCDCƠCS 6 tháng cuối năm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Bảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đồng chí nêu lên 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDCƠCS; thực hiện hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai Dự án Đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình và Dự án Đường ven biển, cầu Nhật Lệ 3; triển khai lộ trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện QCDCƠCS.

Triển khai thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tăng cường cải cách hành chính, cải cách lề lối làm việc, phong cách phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền thực hiện nghiêm túc hương ước, quy ước ở thôn, bản, quy chế, quy định, nội quy cơ quan, đơn vị; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu phản động, sai trái, các thông tin xấu trên không gian mạng.

Đồng chí Phó Trưởng Ban chỉ đạo cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận, các tổ chức liên quan; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Củng cố, kiện toàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCƠCS; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết gắn với việc xây dựng, nhân rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển trong thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ngọc Mai

 

tin liên quan

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan thông tấn, báo chí

(QBĐT) - Hôm nay, 14/7, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị chức năng của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027

(QBĐT) - Ngày 14/7, Hội Cựu chiến binh huyện Minh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Lệ Thủy lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

(QBĐT) - Ngày 14/7, Hội Cựu chiến binh huyện Lệ Thủy đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.