Chuyển biến tích cực từ học tập và làm theo Bác

  • 06:36 | Thứ Bảy, 21/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trên địa bàn tỉnh đã năng động, sáng tạo, tìm tòi nhiều phương pháp mới, thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến về việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Hiệu quả nhiệm vụ là thước đo
 
Năm 2021, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (BP CKQT) Cha Lo (Minh Hóa) là một trong những đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam. Thiếu tá Trần Đức Hợp, Chính trị viên phó Đồn BP CKQT Cha Lo cho biết: “Sau khi Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có hướng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng ủy đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo trong quá trình học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Cùng với việc khẳng định công tác xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là khâu then chốt, đơn vị cũng đã bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, đưa ra các nhóm nhiệm vụ chính cần thực hiện. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và kế hoạch thực hiện học tập và làm theo Bác. Trên cơ sở bản đăng ký rèn luyện từ đầu năm, hàng tháng, mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, phê bình trong học tập, làm theo Bác và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" cùng các chuyên đề. Định kỳ, Đảng ủy đơn vị tiến hành kiểm điểm việc thực hiện và bình xét, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng cá nhân, phân tích chất lượng tổ chức đảng”.
 
Nhờ đó, sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đồn BP CKQT Cha Lo đã tạo được bước chuyển biến mới, có chiều sâu, hiệu quả hơn trong nhận thức và hành động. Cán bộ, đảng viên tích cực nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp tác phong công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Nhiều công, trình việc làm ý nghĩa của BĐBP tỉnh cho nhân dân khu vực biên giới tiếp tục tạo niềm tin sâu sắc trong nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Nhiều công, trình việc làm ý nghĩa của BĐBP tỉnh cho nhân dân khu vực biên giới tiếp tục tạo niềm tin sâu sắc trong nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Từ năm 2021 đến nay, qua công tác tuần tra, cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) Đồn BP CKQT Cha Lo đã phát hiện, xử lý 108 vụ/132 đối tượng; thu giữ 8,2kg heroin, 3kg ma túy đá, 314.826 viên ma túy tổng hợp; xử lý vi phạm hành chính 107 vụ/143 đối tượng, nộp ngân sách 420 triệu đồng. Các mô hình: Lúa nước bản Ka Ai, "Nâng bước em đến trường", "Con nuôi Đồn BP" tiếp tục được thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, CB, CS Đồn BP CKQT Cha Lo đã đóng góp hàng trăm ngày công lao động; kêu gọi kinh phí, vật chất, hàng hóa giúp đỡ nhân dân trên địa bàn với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh luôn gần gũi, nói đi đôi với làm ngày càng tạo được niềm tin sâu sắc trong nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng thế trận BP toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc.

Nêu gương trên mỗi cương vị, vị trí công tác
 
Tại Đồn BP Cà Roòng (Bố Trạch), trung tá Nguyễn Chí Thanh, Chính trị viên cho hay: "Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ đồn. Quá trình thực hiện, đồn đã xác định những nội dung trọng tâm, sát với yêu cầu chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa bàn.
 
Với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, chỉ huy phải nêu gương cho cán bộ cấp dưới, đảng viên nêu gương cho quần chúng, CB, CS nêu gương trong lời nói và việc làm mọi lúc mọi nơi. Trên cương vị, vị trí công tác, mỗi cán bộ, đảng viên tự rà soát, bổ sung và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Bác, đề ra các giải pháp học tập và làm theo. Đó cũng là động lực và là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị thống nhất về nhận thức và hành động, rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
 
Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức 2 đợt kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), qua đó, đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chấn chỉnh những sai sót, hạn chế và xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo thượng tá Ngô Văn Dũng, Chủ nhiệm Chính trị, BĐBP tỉnh, xác định việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị là nội dung xuyên suốt, quyết định đến chất lượng xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm các yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra. Sau 1 năm triển khai, nhiều cơ quan, đơn vị đã năng động, sáng tạo, tìm tòi những phương pháp thực hiện mới rất hiệu quả; đồng thời, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Nhiều đơn vị đã xác định rõ vấn đề trọng tâm mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện. Các nội dung học tập và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng mà còn tạo chuyển biến về việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Qua đó, khích lệ CB, CS phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
 
Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập và làm theo Bác cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng; tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới. Trong những buổi sinh hoạt hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý, các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tự giác, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.
 
Đồng thời, đơn vị cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức, lối sống của CB, CS, triển khai nội dung đăng ký thực hiện học tập và làm theo Bác, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, gắn với thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” trong lực lượng BĐBP tỉnh. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, vững chắc trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mọi tổ chức, cá nhân; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức 24 buổi/1.017 lượt CB, CS học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và 2 đợt học tập trực tuyến chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 do Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức, với trên 2.150 lượt đảng viên, quần chúng tham gia; 24 buổi/1.020 lượt đảng viên, quần chúng học tập chuyên đề toàn khóa của Quân ủy Trung ương. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt 96% trở lên.

D.C.H

 

tin liên quan

Tổng Bí thư đánh giá cao thành tựu hợp tác Việt Nam-Singapore

Tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao thành tựu nhiều mặt của hợp tác hai nước, cám ơn sự hỗ trợ của Singapore đối với quá trình phát triển của Việt Nam.

Niềm tin và kỳ vọng

(QBĐT) - Hội nghị bàn giải pháp phát triển KT-XH, giữ gìn bản sắc văn hóa, ANTT các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh là tiền đề để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển KT-XH, giữ gìn bản sắc văn hóa, ANTT các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 23/5

Quốc hội sẽ họp tập trung trong 19 ngày, xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật khác; dành nhiều thời gian xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội, giám sát.