Báo chí cách mạng phấn đấu thực hiện tốt sứ mệnh tạo đồng thuận xã hội

  • 06:35 | Thứ Ba, 17/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 16/5, tại thành phố Thanh Hóa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2022. Năm vừa qua, lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam vững vàng vượt qua thách thức, thể hiện rõ vai trò xung kích, dấn thân trên tuyến đầu.
 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.
Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
 
Năm 2021, lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam vững vàng vượt qua thách thức, thể hiện rõ vai trò xung kích, dấn thân trên tuyến đầu. Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam luôn sát cánh cùng các hội viên, các cơ quan báo chí, có mặt tại các vùng tâm dịch, tuyên truyền mạnh mẽ và hiệu quả các chủ trương, chính sách, lan tỏa những tấm gương sáng, phổ biến những cách làm hay, góp phần to lớn vào thành công chung của đất nước trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19. Đây cũng là năm trọng điểm thực hiện công tác quy hoạch báo chí. Việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường, nhất là những sai phạm trong việc không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tình trạng “báo hóa” tạp chí, tư nhân hóa báo chí.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông, tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, phát triển báo chí theo định hướng của Đại hội XIII của Đảng: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận: Năm vừa qua, báo chí đã trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận truyền thông, cùng với các lực lượng xông pha trên tuyến đầu chống dịch, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân từng bước đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Các cấp Hội Nhà báo đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, theo dõi và kịp thời phản ánh mọi mặt đời sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; chủ trì tổ chức thành công giải báo chí quốc gia và phối hợp tổ chức các giải báo chí chuyên ngành.
 
Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã đóng góp tích cực, có hiệu quả vào hoạt động chung của Mặt trận. Các cấp Hội đã tuyên truyền sâu rộng, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ; đồng hành, phối hợp trong việc phát động, tổ chức Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng và Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.
 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao đổi, gợi mở Hội Nhà báo Việt Nam cần quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách thiết thực, có chiều sâu hơn nữa; đổi mới thực chất công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; hoạt động báo chí phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
 
Cần tập trung triển khai Chỉ thị 43/CT-TW về “Tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng để báo chí cách mạng thực hiện tốt sứ mệnh tạo đồng thuận xã hội vì mục tiêu ổn định chính trị, khơi dậy ý thức, tâm huyết, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
 
Cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, cấp Hội Nhà báo. Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo; thường xuyên quán triệt, kiểm tra, giám sát để người làm báo cả nước thực hiện tốt các quy định về đạo đức người làm báo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người làm báo, xử lý nghiêm minh những hội viên vi phạm quy định, quy tắc, vi phạm pháp luật.
 
Các cấp Hội Nhà báo, cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số; đổi mới, tăng cường các giải pháp đấu tranh, xử lý thông tin sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam trên các nền tảng xuyên biên giới, phối hợp quản lý tốt các nền tảng xuyên biên giới. Hội Nhà báo cần chủ động tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt phối hợp tổ chức, nâng tầm vị thế Giải báo chí Đại đoàn kết dân tộc, Giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
 
Các đại biểu đã tham luận, trao đổi về thuận lợi, khó khăn trong thực hiện quy hoạch phát triển, quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; báo chí đoàn kết vượt khó, hoàn thành sứ mệnh, trọng trách trong đại dịch, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...
Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu bế mạc Hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu bế mạc Hội nghị.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,  Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Hội nghị đã nghiêm túc tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các cấp Hội trong năm 2021, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong hoạt động của các cấp Hội.
 
Hội nghị nhìn nhận những ưu điểm, thẳng thắn nêu rõ các hạn chế trong công tác Hội; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2022; tập trung thảo luận việc triển khai các Nghị quyết quan trọng của Đảng, triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, tiếp tục thực hiện Luật Báo chí năm 2016, 10 Điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.
 
Hội nghị nghiêm túc tiếp thu ý các kiến chỉ đạo, các ý kiến đóng góp, các tham luận tâm huyết của các cấp Hội, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, cụ thể hóa nhiệm vụ, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định theo hướng thực chất, hiệu quả hơn; đề ra mục tiêu phấn đấu, gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hoạt động công tác Hội, nhân rộng hiệu quả phong trào thi đua trong năm 2022.
 
Theo MAI LUẬN (Nhân Dân)

tin liên quan

Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Hy Lạp

Trong buổi hội đàm ngày 16/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Dấu mốc mới trong sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hy Lạp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Hy Lạp và vui mừng trước những bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hy Lạp.
 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc, đối thoại với trẻ em

(QBĐT) - Ngày 16/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và tổ chức Plan phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị ĐBQH tiếp xúc, đối thoại với trẻ em thông qua Hội đồng trẻ em tỉnh.