Ngành Tài nguyên và Môi trường: Vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ

  • 06:29 | Thứ Năm, 30/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm 2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Quảng Bình đã nỗ lực vượt khó để tạo sự chuyển biến trong công tác, hoàn thành các công việc còn tồn đọng và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, lĩnh vực được giao phó.
 
Giám đốc Sở TN-MT Quảng Bình Nguyễn Huệ cho biết: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Sở TN-MT đã tập trung tham mưu, chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả cao các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực TN-MT trên địa bàn.
 
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng các hình thức làm việc trên môi trường mạng để chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc từ xa nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp để bảo đảm giãn cách xã hội, Sở TN-MT đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai làm việc trực tuyến để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tuyến đều có kế hoạch, lịch trình làm việc hàng tuần. Các trưởng phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm quản lý tiến độ, thời gian làm việc của công chức làm việc trực tuyến.
 
“Các ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp cán bộ, công chức của Sở TN-MT tiếp cận phương thức làm việc mới, giảm chi phí, thời gian và mang lại hiệu quả cao trên cơ sở bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao, góp phần không nhỏ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”, ông Nguyễn Từ Đức, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin TN-MT (thuộc Sở TN-MT) cho biết. 
 
Các hoạt động bảo vệ môi trường biển tiếp tục được chú trọng.
Các hoạt động bảo vệ môi trường biển tiếp tục được chú trọng.
Bên cạnh đó, trong năm, Sở TN-MT tiếp tục vận hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; chú trọng đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải cách công vụ; công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, bồi thường Nhà nước, kiểm soát thủ tục hành chính, giám định tư pháp; rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố 7 bộ thủ tục hành chínhvà thực hiện điều chỉnh các quy trình nội bộ, quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính.
 
Đồng thời, đơn vị tiếp tục xây dựng, vận hành thử và tuyên truyền để người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN-MT; đổi mới phương thức làm việc, siết chặt kỷ cương hành chính; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương để tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TN-MT.
 
Nhờ sự nỗ lực cao của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nên năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng công tác quản lý Nhà nước về TN-MT trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật. Nổi bật, công tác phối hợp xây dựng quy hoạch thuộc các lĩnh vực ngành TN-MT đã được chỉ đạo triển khai quyết liệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ được giao để cập nhật Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.
 
Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân đã được thực hiện một cách quyết liệt. Các chỉ đạo của tỉnh, phản ánh của báo chí, kiến nghị của cử tri về ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép, tranh chấp đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sở xử lý nhanh. Thanh tra Sở đã thực hiện 3 cuộc thanh tra chuyên ngành, 35 cuộc kiểm tra đột xuất về công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp (15 tổ chức, 2 cá nhân) với tổng số tiền xử phạt hơn 871 triệu đồng.
 
Đặc biệt, lĩnh vực đất đai đã được sở, các địa phương cấp huyện quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện. Qua đó, từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai... Lĩnh vực khoáng sản được tăng cường kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các địa phương. Các lĩnh vực, như: Đo đạc, bản đồ, viễn thám, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp biển, hải đảo đã được quan tâm, đẩy mạnh so với những năm trước.
 
Đáng chú ý, lĩnh vực môi trường được Sở TN-MT quan tâm đẩy mạnh từ hoạt động cấp phép, xác nhận các hồ sơ thủ tục ban đầu cho đến tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên liên tục; công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và giám sát chặt chẽ.
 
“Trong năm, sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 65 báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận 7 kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của sở; đồng thời thẩm định, cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với 3 cơ sở. Mặt khác, sở tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn tăng cường quản lý, kê khai báo cáo và đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 68 cơ sở được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại…”, ông Phan Xuân Hào, Phó Giám đốc Sở TN-MT cho biết.
 
Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Sở TN-MT là rất đáng khích lệ, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, vẫn còn có những tồn tại và hạn chế, chưa phát huy tối đa nguồn lực TN-MT để phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể là, khai thác chưa thật hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra tại một số địa điểm, khu vực ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân; khiếu nại, phản ánh liên quan đến TN-MT, nhất là về đất đai vẫn còn phức tạp, gây bức xúc trong xã hội... Đây là những vấn đề đặt ra mà ngành TN-MT Quảng Bình cần tiếp tục nỗ lực cao để giải quyết tốt hơn trong thời gian tới.
 
Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, Sở TN-MT vừa ban hành Kế hoạch số 3046/KH-STNMT về tổ chức thực hiện phong trào thi đua hàng năm và giai đoạn 2021-2025 trong toàn ngành. Các nội dung thi đua được sở xác định rất cụ thể, thiết thực, như: Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; coi trọng biện pháp nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu và các cán bộ chủ chốt, chủ động tự soi, tự sửa, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị…
A.Tuấn

tin liên quan

Quốc hội họp bất thường đầu tháng 1 tới, xem xét 4 nội dung cấp bách

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất sẽ khai mạc vào ngày 4-1-2022, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét 4 nội dung quan trọng do Chính phủ trình.

Chuyển biến tích cực từ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

(QBĐT) - Qua 1 năm triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong điều kiện bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng huyện Tuyên Hóa đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Đây chính là nền tảng vững chắc, tạo đà cho sự phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Việt Nam khẳng định vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế

Với sự tham gia chủ động, tích cực, cộng đồng quốc tế ngày càng tin tưởng vào khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu.