Ban Nội chính Tỉnh ủy:

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo

  • 07:18 | Thứ Ba, 28/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, công tác tiếp dân (CTTD), xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KN, TC) đạt nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số bất cập. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả.
 
Một số bất cập trong CTTD của Bí thư Tỉnh ủy có thể kể đến là: Phạm vi tiếp dân quá rộng, số lượng người dân đăng ký đông; Bí thư Tỉnh ủy phải tiếp, đối thoại nhiều vụ việc mà các cơ quan, địa phương đang xem xét, giải quyết hoặc thuộc thẩm quyền của các cơ quan, địa phương nhưng người dân lại lựa chọn trực tiếp gặp Bí thư Tỉnh ủy... Trên cơ sở những bất cập đó, để nâng hiệu lực, hiệu quả CTTD của Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân.
 
Trước hết, tiếp dân theo phương thức chủ động, đồng thời dự liệu phương án xử lý đối với trường hợp người dân đăng ký trực tiếp tại phiên tiếp dân. Cụ thể, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã quy định việc đăng ký dự phiên tiếp dân, đối thoại với dân của Bí thư Tỉnh ủy qua ứng dụng công nghệ thông tin tại địa chỉ quangbinh.gov.vn và noichinh.quangbinh.gov.vn hoặc đăng ký trước bằng đơn và đăng ký trực tiếp tại phiên tiếp dân. Bên cạnh đó, đã quy định cụ thể trách nhiệm chuẩn bị nội dung, phương án đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp dân; quy định tiêu chí lựa chọn các vụ việc tiếp và đối thoại.
Với sự tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy, công tác tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy ngày càng nâng cao hiệu quả. (Ảnh: Ngọc Mai)
Với sự tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy, công tác tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy ngày càng nâng cao hiệu quả. (Ảnh: Ngọc Mai)
Sửa đổi thời gian tổ chức phiên tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trùng thời gian với phiên tiếp công dân của UBND tỉnh nhằm tiết kiệm thời gian của các thành phần tham dự; dự liệu các tình huống bất khả kháng buộc phải hoãn phiên tiếp dân như thiên tai, dịch bệnh...
 
Bổ sung quy định để dự liệu các tình huống phát sinh khi Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân đột xuất. Đồng thời, quy định lại theo hướng nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy.
 
Việc kịp thời sửa đổi quy chế tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, được dư luận đánh giá cao. Đặc biệt là việc đăng ký qua mạng internet đã phát huy tác dụng phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Việc đăng ký trước tạo điều kiện cho cơ quan thường trực tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy là Ban Nội chính Tỉnh ủy có thời gian phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án hiệu quả giúp Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của nhân dân.
 
Về quy định tiêu chí lựa chọn các vụ việc tiếp, đối thoại hoặc từ chối tiếp, đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy đã tạo thành “bộ lọc” nhằm làm giảm áp lực các phiên tiếp dân, tránh chồng chéo trong chỉ đạo xử lý, giải quyết đối với các vụ việc cơ quan, đơn vị cấp dưới đang giải quyết. Đây là sự sáng tạo trong việc cụ thể hóa các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành, Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị và Công văn số 4034-CV/BNCTW, ngày 28-5-2019 của Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động thành lập Tổ giúp việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại với dân gồm một số cán bộ, chuyên viên có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm, kỹ năng trong tiếp dân, xử lý đơn thư để tập trung nghiên cứu, thẩm định phương án, giải pháp xử lý, giải quyết các vụ việc. Tổ giúp việc đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cho các phiên tiếp dân, đối thoại với dân của Bí thư Tỉnh ủy.
 
Kết quả từ khi sửa đổi quy chế đến nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 9 lượt nhân dân, trong đó có 3 lượt đông người; chỉ đạo xử lý, giải quyết, trả lời dứt điểm 6 vụ việc, 3 vụ các cơ quan, địa phương có liên quan đang tập trung giải quyết.
 
Xác định công tác tham mưu, xử lý đơn, thư là một trong những nội dung công tác trọng tâm, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra một số giải pháp mang tính sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xử lý đơn, thư KN, TC.  
 
Trước hết là tham mưu kịp thời về kiện toàn nhân sự và hoạt động Tổ công tác của Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc giải quyết một số vụ việc KN, TC phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh (Tổ công tác 1743) sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
 
Tổ công tác 1743 gồm đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm tổ trưởng, các đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy làm tổ phó, thành viên là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt sở, ban, ngành, địa phương liên quan cùng thư ký là đồng chí Trưởng phòng Tổng hợp phụ trách tham mưu xử lý đơn, thư của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Tổ có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp, kéo dài theo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KN, TC phức tạp, kéo dài, nổi cộm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, có khả năng ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ cũng tư vấn xử lý, giải quyết các kiến nghị, KN, TC của nhân dân tại các phiên tiếp dân, đối thoại với dân của Bí thư Tỉnh ủy.
 
Cùng với Tổ công tác 1743, Tổ tham mưu xử lý đơn, thư của ban (Tổ 09) được thành lập gồm các thành viên là cán bộ, chuyên viên có kiến thức chuyên sâu nhiều lĩnh vực thuộc các phòng chức năng của ban để tranh thủ trí tuệ tập thể trong nghiên cứu, tham mưu xử lý, giải quyết đơn, thư KN, TC. Với nhiệm vụ giúp lãnh đạo ban nghiên cứu, nắm rõ nội dung, việc giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định thẩm quyền, kết quả giải quyết các đơn thư, để tham mưu, đề xuất phương án xử lý, giải quyết theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ khi thành lập đến nay, tổ đã tham mưu xử lý 63 đơn thư các loại.
 
Ban cũng đã tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, các sở, ban, ngành liên quan trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, tham mưu xử lý, giải quyết đơn, thư.
 
Đặc biệt, đã tập trung phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, rà soát việc thụ lý giải quyết đối với vụ việc phức tạp kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu, tham mưu trước khi trình Bí thư Tỉnh ủy được ban lấy ý kiến một số cơ quan, tổ chức như: Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh...
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc KN, TC, kiến nghị, phản ánh, trong đó, có nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài điển hình như: Vụ việc liên quan đến chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội của bà Trần Thị Hiền Lương ở Tuyên Hóa; vụ việc khiếu nại đất đai của ông Nguyễn Văn Tới, bà Trần Thị Hoạt, trú tại TDP 3B, thị trấn Nông trường Lệ Ninh (Lệ Thủy); vụ kiến nghị của ông Nguyễn Đức Minh, trú tại số nhà 19, đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới)... Việc giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan chức năng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tin tưởng và đồng thuận cao trong nhân dân.
 
Phát huy hiệu quả đã đạt được, thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu nói chung, lĩnh vực tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy và giải quyết một số vụ việc KN, TC phức tạp, kéo dài nói riêng, góp phần ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
 
                                                                             Nguyễn Thanh Tân

tin liên quan

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị trong tình hình mới

(QBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" (gọi tắt là Chỉ thị số 50), góp phần quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án TN.

LHQ đánh giá cao năng lực của Việt Nam trong tham gia gìn giữ hòa bình

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix đánh giá cao năng lực của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, nhất là qua việc cử các đội bệnh viện dã chiến cấp 2 và sắp tới là đội công binh.
 

Xây dựng Đảng: Tầm nhìn, khát vọng và niềm tin bứt phá

Đại hội 13 của Đảng, diễn ra từ ngày 25-1 đến 1-2-2021, đã ghi một dấu mốc quan trọng trên con đường đi tới của dân tộc Việt Nam, thể hiện tầm nhìn, khát vọng và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân.