.
Chiều xanh

Chiều xanh

(QBĐT) - Cơn gió thổi dọc thế kỷ
cho tôi bay tới chiều xanh
14:49, 31/01/2020 (GMT+7)
 
.