.
Câu đối 1

Câu đối 1

Tổ quốc mừng Xuân, học tập Bác trên chính dưới nghiêm, đất nước muôn phương bừng sức sống. ----- Quê hương đón Tết, làm theo Đảng trong hòa ngoài thuận, non sông khắp chốn rực màu xuân.

16:14, 13/02/2018 (GMT+7)
 
.