Câu đối Tết

  • 08:28 | Thứ Hai, 15/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xuân Tổ quốc rạng rỡ niềm tin, đường lối Đảng nâng cao tầm đất nước
 
Tết toàn dân nồng nàn chí khí, tấm gương Người tạo tâm thế quê hương.
 
                                                                  Văn Lợi