icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Câu đối Tết 1

  • 12:03 | Thứ Ba, 17/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

 

tin liên quan

Câu đối 8

- Vì xã hội dân chủ công bằng, Đảng lãnh đạo toàn dân phấn đấu

- Bởi quê hương ấm no giàu mạnh, dân chung lòng cùng Đảng vươn lên.

Câu đối 7

- Tăng cường đoàn kết, mở rộng bang giao, bền ý chí làm giàu chính đáng

- Thắt chặt kỷ cương, nêu cao cảnh giác, vững niềm tin đi tới tương lai

Câu đối 6

- Gạn đục khơi trong thu nạp tinh hoa nhân loại

- Gìn vàng giữ ngọc bảo tồn bản sắc ông cha