Xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, văn hóa và hiện đại

  • 16:05 | Thứ Sáu, 17/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Sáng 17/3, lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề "Đoàn kết – Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo” đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các địa phương đã dự lễ khai mạc. 
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hoan nghênh Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2023.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Báo chí cách mạng Việt Nam là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước, luôn gắn bó đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo cả nước đã thường xuyên đề cao sứ mệnh, trách nhiệm chính trị, bám sát định hướng của Đảng, nắm bắt thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đã dành nhiều thời lượng tuyên truyền sâu rộng việc nghiên cứu quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận chính trị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.
 
Báo chí đã tích cực chủ động, hiệu quả phản ánh trung thực khách quan, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; thông tin tuyên truyền về phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, thành tựu của công cuộc đối ngoại tuyên truyền về xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch…
 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Hội Báo toàn quốc năm nay là hoạt động quan trọng, giàu ý nghĩa chính trị xã hội và văn hóa, giàu trí tuệ làm sinh động, phong phú thêm đời sống báo chí. Đây cũng là dịp để biểu dương lực lượng báo chí cách mạng, tạo không khí thi đua giữa các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo và những người làm báo cả nước, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức đức nghề nghiệp cho các nhà báo, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của báo chí.
bb
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu tham quan gian hàng của TTXVN. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Với chủ đề "Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo", Hội Báo toàn quốc năm nay là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện lớn diễn ra trong năm, thông qua đó, nêu bật những thành tựu to lớn, sự phát triển mạnh mẽ của Báo chí cách mạng Việt Nam.
 
Đây cũng là dịp quảng bá các sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động sáng tạo của đội ngũ người làm báo cả nước, là dịp để những người làm báo, cơ quan báo chí gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm báo, công nghệ làm báo mới; tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ báo chí thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân.
 
Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam (2020 - 2025), đặc biệt hướng tới những ngày lễ, đợt kỷ niệm lớn của 3 năm 2023 - 2025, trong đó có kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
 
Để xứng đáng với vai trò, sứ mệnh của Báo chí cách mạng Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí, những người làm báo cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, các bài viết, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tập trung với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động đồng bộ, hiệu quả nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, văn hóa và hiện đại.
 
Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch quản lý phát triển báo chí, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí và lực lượng phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 
Báo chí cũng cần bám sát thực tiễn công cuộc đổi mới của đất nước, phát hiện, phản ánh biểu dương các điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước, những điểm sáng, kết quả tích cực, triển vọng của nền kinh tế, tích cực tạo không khí phấn khởi tin tưởng, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.
 
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa. Mỗi cơ quan báo chí phải là một cơ quan văn hóa, mỗi người làm báo phải luôn có ý thức nâng cao văn hóa của bản thân và đề cao các thành tố văn hóa, tinh thần nhân văn cao nhất. Đó là vì lợi ích quốc gia, dân tộc trong sáng tạo, sáng tác các tác phẩm, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, các cấp hội cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Hội Báo toàn quốc các năm tới đây cần tiếp tục không ngừng đổi mới sáng tạo, phát huy kết quả và kinh nghiệm đã có để tổ chức theo hướng ngày càng thiết thực hơn, chất lượng hiệu quả tạo nên một ngày hội ý nghĩa sâu sắc đối với báo chí cả nước và công chúng, tạo nên không khí thi đua sôi nổi giữa các cơ quan báo chí, các cấp hội và người làm báo cả nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí và các sản phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu tham quan gian hàng của TTXVN. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu tại gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Sau khi đánh trống khai hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đại biểu đã đi tham quan hệ thống gian trưng bày ấn phẩm báo chí tiêu biểu.
 

Hội Báo toàn quốc 2023 với sự góp mặt của 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; thực hiện 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo Xuân, ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý I năm 2023. Bên cạnh đó là các gian trưng bày chuyên đề tiêu biểu của các Liên Chi hội: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông… và khối các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng báo chí, khu trưng bày của các đơn vị cung cấp trang thiết bị báo chí - truyền thông hiện đại.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tham quan gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tham quan gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Sau lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2023 đã diễn ra lễ phát động “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023”; khai mạc Triển lãm ảnh “Những nẻo đường xuân”.

 
Hội Báo toàn quốc 2023 tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của Báo chí cách mạng Việt Nam; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng, đời sống xã hội nói chung. Đây cũng là dịp biểu dương, động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
Theo Phương Lan (TTXVN)

tin liên quan

Cho con về lại sông Gianh

(QBĐT) - Cho con về lại sông Gianh
Con đò xưa với tròng trành tuổi xưa
 

Định mệnh

(QBĐT) - Gói lương khô vội vã
thành nén hương 
nắng vừa kịp 
khóa chiều 
trên vai người lính nối dài bảy mươi năm có lẻ

"Quê tôi Cự Nẫm anh hùng"

(QBĐT) - Ai đã từng sinh ra và lớn lên ở Cự Nẫm (Bố Trạch) thì không thể không dành tình yêu cho mảnh đất anh hùng này. Cuốn sách "Quê tôi Cự Nẫm anh hùng" của nhà văn Kim Cương giúp ta hiểu hơn về một làng quê như thế.