.

Tháng Bảy

.
09:24, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Tìm em tháng bảy mưa giăng
Tí tách hiên nhà góc phố
Ngọt ngào hôn từng lá nhỏ
Vội vàng mưa nấp áo em
Tháng bảy nỗi niềm mướt xanh
Tình riêng mùi hoa chợt nhớ
Để thành tiếng gọi tên em
Ngón tay dài phía hoàng hôn
Lưu bút còn vương hơi ấm
 
Bước xa về phía heo may
Qua cầu Ngưu Lang - Chức Nữ
Một ngày tình xa đoàn tụ
Tháng bảy cầu vồng mưa ngâu
 
Nguyễn Đại Duẫn
 
,