icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về một số vấn đề liên quan đến quy hoạch và trả tiền thuê đất

  • 07:23 | Thứ Ba, 26/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thường trực Tỉnh ủy vừa có ý kiến về việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực nhà hàng tiệc cưới Royal và việc thực hiện cho thuê đất trả tiền hàng năm đối với các dự án đầu tư.
 
Theo đó, về việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực nhà hàng tiệc cưới Royal, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến: Khu vực nhà hàng tiệc cưới Royal nằm ở trung tâm của TP. Đồng Hới, được quy hoạch đất thương mại dịch vụ, là điểm nhấn kiến trúc cảnh quan của khu vực. Việc điều chỉnh quy hoạch khu vực này sang quy hoạch đất xây dựng khu dân cư đô thị sẽ làm phá vỡ cảnh quan chung trong khu vực; đồng thời, tạo áp lực cho hệ thống hạ tầng hiện có; làm thay đổi cơ cấu, chức năng, tính chất theo quy hoạch chung đô thị. Vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy không đồng ý chủ trương lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh khu vực nhà hàng tiệc cưới Royal theo đề xuất. 
 
Đối với công tác giao đất, cho thuê đất, Thường trực Tỉnh ủy không nhất trí chủ trương cho thuê đất trả tiền hàng năm và trả tiền một lần trong cùng một dự án, nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về vấn đề này.
 
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công bằng, minh bạch, thuận lợi cho nhà đầu tư, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương rà soát lại các dự án đã cấp chủ trương đầu tư nhưng chưa làm thủ tục thuê đất, các dự án đang thẩm định, xem xét trình các cấp có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư… để thực hiện công tác cho thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm theo đúng các quan điểm của Trung ương Đảng và quy định của pháp luật.
 
Các sở, ban, ngành, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong quá trình thẩm định các nội dung liên quan của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.
 
M.N
 

tin liên quan

Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

(QBĐT) - Sáng nay, 25/7/2022, HĐND tỉnh khóa XVIII đã khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022).

Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII: Nghe, thảo luận các báo cáo, tờ trình

(QBĐT) - Hôm nay, 25/7/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 194a//TB-VPCP

(QBĐT) - Ngày 22/7/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1327/UBND-TH về việc thực hiện Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 194a/TB-VPCP ngày 03/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội Quý II, 6 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia.