icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hành động quyết liệt, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

  • 12:37 | Thứ Ba, 26/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu về việc tiếp thu và giải trình sau phiên họp thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn. Báo Quảng Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

- Kính thưa đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,

- Kính thưa chủ tọa kỳ họp,

- Thưa quý vị đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, quý vị đại biểu khách mời,

- Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, phát biểu và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. Qua thảo luận, các vị đại biểu đã có những phát biểu sâu sắc, phân tích, đánh giá một cách toàn diện, khách quan về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm 2022, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri trong tỉnh quan tâm và tham gia góp ý kiến để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022.

Phần lớn các ý kiến chủ yếu tập trung vào những vấn đề trăn trở trong phát triển KT-XH, như: việc triển khai thực hiện các dự án đường giao thông còn chậm, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, đời sống của nhân dân; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; vấn đề xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường; vấn đề kiểm soát giá cả; thiếu thuốc điều trị, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh; chất lượng khám, chữa bệnh; dự án chậm tiến độ; giải ngân đầu tư công; an ninh trật tự, tín dụng đen…

Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu, cử tri và chất vấn của quý vị đại biểu HĐND tỉnh, giám đốc các sở, ngành và thủ trưởng các cơ quan liên quan đã trả lời, Chủ tọa kỳ họp đã có kết luận. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp thu báo cáo của các ban HĐND tỉnh, các quý vị đại biểu HĐND tỉnh, các quý vị đại biểu khách mời cũng như các kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến kỳ họp.

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung giải quyết tốt những vấn đề còn tồn tại gây bức xúc trong Nhân dân, những nội dung cử tri quan tâm, kiến nghị, đề xuất và những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh phát biểu chất vấn; đặc biệt là những nội dung chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, những nội dung mà Chủ tịch HĐND tỉnh đã kết luận chỉ đạo tại phiên thảo luận, phiên chất vấn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2022, báo cáo của UBND tỉnh đã trình bày trước HĐND tỉnh. Thay mặt UBND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ thường xuyên của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội cùng tất cả cử tri và nhân dân toàn tỉnh trong thời gian qua đã luôn quan tâm, đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, cởi mở và thẳng thắn để UBND tỉnh hoàn thành nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh cũng xin ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đặc biệt là đã tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa thực hiện các nhiệm vụ phục hồi, phát triển KT-XH.

Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, ngoài các tồn tại đã nêu trong báo cáo, UBND tỉnh nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng tham mưu chưa cao, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ngành, địa phương chưa đạt kết quả theo yêu cầu; tiến độ, thực hiện một số nhiệm vụ, yêu cầu đã có chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chưa kịp thời, kết quả chưa cao; thu hút đầu tư hiệu quả chưa cao; còn nhiều điểm nghẽn chưa được tháo gỡ kịp thời; công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các sở, ngành và giữa các địa phương với các sở, ngành còn cứng nhắc, thụ động, thiếu linh hoạt và chưa được thực hiện thường xuyên; giải ngân vốn đầu tư công còn rất thấp; nợ đọng thuế còn cao; dự án chậm tiến độ còn nhiều; cải cách hành chính ở một số đơn vị, địa phương chưa có nhiều thay đổi; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), các chỉ số về cải cách hành chính còn rất thấp; việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số còn chậm; công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn, chưa kịp thời; tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 còn chậm, tỷ lệ thấp...

Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân chủ quan là do ý thức trách nhiệm, năng lực trình độ, tư duy đổi mới, ngại trách nhiệm của một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thì còn nguyên nhân khách quan là do pháp luật trong một số lĩnh vực như đất đai, đầu tư còn nhiều chồng chéo; quy định về đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế còn nhiều bất cập, vướng mắc...

UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm 2022.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng cuối năm 2022 là rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành phải quyết tâm cao, quyết liệt trong hành động, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất có thể, thay mặt UBND tỉnh, tôi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung cao độ, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo KT-XH đã trình HĐND tỉnh. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh thêm một số lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo:

1. Các ngành, địa phương phải rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch đã đạt được và mục tiêu cả năm, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa hoàn thành, hoàn thành ở mức thấp, các nhiệm vụ trong Kế hoạch phục hồi và phát triển KT-XH chưa thực hiện, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2022. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là vấn đề thiếu chủ động, chậm tham mưu những nhiệm vụ đã có chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tạo chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Tập trung làm tốt công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị: Nâng cao chất lượng lập, thẩm định chất lượng các quy hoạch, quản lý chặt chẽ các loại quy hoạch đã được phê duyệt, hạn chế điều chỉnh quy hoạch; tập trung lập quy hoạch phân khu một số khu vực tại các địa phương để thu hút, kêu gọi đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu đô thị, khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội.

3. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu hút đầu tư phát triển kinh tế, trong đó chú trọng các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp; tiếp tục rà soát các vướng mắc bất cập, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông nguồn lực. Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, hạ tầng các cụm công nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, đồng thời kiên quyết thu hồi hoặc hủy bỏ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai thực hiện đúng cam kết, các dự án quá chậm tiến độ, không có khả năng triển khai; quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện các dự án lớn, động lực. Thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư; nâng cao chất lượng tham mưu quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

4. Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, rào cản để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao trong năm 2022; tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm theo đúng tiến độ, như: Dự án Đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình; Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3… Tập trung rà soát quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để đưa ra các chỉ tiêu sử dụng đất hợp lý cho từng loại đất, ưu tiên phân bổ chỉ tiêu cho các loại đất cần thiết, các dự án trọng điểm của tỉnh; tiếp tục thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, định giá đất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

5. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa-xã hội:

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch trước diễn biến của các biến chủng mới; tập trung thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19; chủ động các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tay-chân-miệng, sốt siêu vi… đẩy nhanh tiến độ công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động và việc làm, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; có biện pháp quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm và các khoản thu tại các cơ sở giáo dục bảo đảm theo đúng quy định; chuẩn bị tốt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục; tích cực thực hiện chuyển đổi số, trong đó trước mắt cần phải lựa chọn một số công việc cụ thể trong chuyển đổi chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong phát triển KT-XH.

- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn lao động cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo và giải quyết việc làm, Chương trình MTQG nông thôn mới, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

6. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền năng động, sáng tạo; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng phục vụ hành chính đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; triển khai mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền trong quản lý; thực hiện có hiệu quả và chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường việc kiểm tra công vụ, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức.

7. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm, bức xúc trong xã hội; kiên quyết không để hình thành các điểm nóng, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự; tạo môi trường yên bình và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh. 

Kính thưa chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với khát vọng, ý chí vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, tôi đề nghị các đồng chí thành viên UBND tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hãy đoàn kết, chung sức đồng lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, với tinh thần quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm 2022 theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp, hỗ trợ của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức đoàn thể và cơ quan, đơn vị trên địa bàn, cùng sự tin tưởng, khích lệ, ủng hộ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh để đưa tỉnh ta ngày càng phát triển.

Cuối cùng, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ tọa kỳ họp, các vị ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Baoquangbinh.vn

tin liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 

Nỗ lực xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Chiều 25/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với các đơn vị giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, gồm: Viện Pháp y quân đội - Bộ Quốc phòng; Viện Pháp y quốc gia - Bộ Y tế và Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về một số vấn đề liên quan đến quy hoạch và trả tiền thuê đất

(QBĐT) - Thường trực Tỉnh ủy vừa có ý kiến về việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực nhà hàng tiệc cưới Royal và việc thực hiện cho thuê đất trả tiền hàng năm đối với các dự án đầu tư.