.

Quyết liệt hơn trong việc xây dựng chính quyền điện tử Quảng Bình

.
14:15, Thứ Sáu, 05/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 5-10, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan để rà soát đánh giá lại thực trạng ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử Quảng Bình, do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông báo cáo tình hình thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử Quảng Bình, trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1343, ngày 23-4-2018, về việc phê duyệt đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020.

Hiện, tỉnh đã có những kết quả bước đầu đáng ghi nhận về thực hiện đề án chính quyền điện tử. Cụ thể: hạ tầng viễn thông, internet đã được đầu tư đồng bộ; mạng thông tin di động 3G, 4G cơ bản cung cấp dịch vụ gần 100% địa bàn toàn tỉnh; internet tốc độ cao đã đến với 157/159 trung tâm xã, phường, thị trấn; phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã triển khai 43 đơn vị; 100% sở, ban, ngành, địa phương đã thiết lập được trang thông tin điện tử; hệ thống một cửa điện tử đã triển khai hiệu quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; 8/8 huyện, thị xã, thành phố và 157/159 xã, phường, thị trấn đã được cài đặt, tập huấn và khai thác sử dụng hệ thống một cửa điện tử bảo đảm kết nối đồng bộ toàn hệ thống từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh…

Các đại biểu đã thảo luận góp ý về những hạn chế, tồn tại còn chưa thực hiện được của đề án, đồng thời nêu giải pháp phát triển CNTT và xây dựng chính quyền điện tử Quảng Bình giai đoạn 2018-2020.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã đánh giá những thành công, phân tích nguyên nhân hạn chế trong quá trình thực hiện đề án chính quyền điện tử. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng chính quyền điện tử Quảng Bình là rất quan trọng, cần thực hiện quyết liệt hơn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành cùng toàn thể nhân dân. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, ngoài việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Quảng Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao trách nhiệm cho Sở Thông tin-Truyền thông cụ thể hóa đề án theo lộ trình thời gian để bố trí kinh phí phù hợp; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, CNTT hoạt động trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh đầu tư, phát triển hạ tầng viễn thông, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng CNTT phục vụ hiệu quả cho việc xây dựng chính quyền điện tử, tiếp cận cuộc các mạng công nghiệp 4.0 cùng các nhiệm vụ quan trọng khác...

Phan Hòa
                                                                                            
 

,