.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về tín dụng chính sách

.
15:05, Thứ Tư, 03/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 3-10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ IV-2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

NGH
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Đến cuối tháng 9-2018, toàn tỉnh huy động hơn 330 tỷ đồng, đạt 113,4% kế hoạch, tăng 98,9 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 164,8% kế hoạch tăng trưởng Trung ương giao. Trong 9 tháng năm 2018, doanh số cho vay toàn tỉnh đạt 934 tỷ đồng với gần 27.600 lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 712 tỷ đồng, tăng 223 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ đạt 2.985 tỷ đồng, tăng 221 tỷ đồng so với đầu năm với 84.000 hộ dư nợ.

Trong 18 chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện, có 12 chương trình dư nợ tăng so với đầu năm, trong đó tập trung ở các chương trình như: cho vay hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, nước sạch vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, hộ cận nghèo, nhà ở xã hội.

Để tăng dư nợ cho những tháng cuối năm, NHCSXH tỉnh đã thực hiện tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Đến ngày 30-9, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh đạt 5,4 tỷ đồng, chiếm 0,18% tổng dư nợ. 9 tháng đã tiến hành xóa nợ rủi ro 2 đợt, trong đó xóa nợ 92 món và khoanh nợ 1 món. Dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức Hội đạt trên 2.900 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ, tăng 220 tỷ đồng so với đầu năm.

Tại phiên họp, NHCSXH tỉnh đã thông báo một số chủ trương chính sách mới của NHCSXH Việt Nam như: chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương năm 2019, thay đổi các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, thay đổi chi trả hoa hồng và phí ủy thác…

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, trên cơ sở những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2018, NHCSXH tỉnh tiếp tục bám sát định hướng chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, của tỉnh để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2018.

Trong đó, chủ động tham mưu HĐND, UBND cùng cấp dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay nhằm thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo các tổ chức trong mạng lưới tích cực giải ngân cho vay các chương trình theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp chặt chẽ với Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, phúc tra, giám sát của mạng lưới từ Ban đại diện HĐQT các cấp, NHCSXH, các tổ chức chính trị-xã hội làm ủy thác; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về tín dụng chính sách, trong đó tập trung tuyên truyền về chính sách tín dụng mới đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân biết để thực hiện và giám sát.

Hiền Phương
 

,