.

LĐLĐ tỉnh: Thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

.
16:02, Thứ Tư, 03/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 3-10, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 cho cán bộ chủ chốt các cấp Công đoàn trong tỉnh.
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã thông báo nhanh những kết quả nổi bật của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Theo đó, Đại hội Công đoàn Việt Nam diễn ra trong 3 ngày từ 24 đến 26-9, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. 
 
Đại hội đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013-2018, đồng thời đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó có 9 chỉ tiêu chủ yếu đặt ra đến năm 2023: kết nạp 2 triệu đoàn viên, thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên; triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức công đoàn gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế...; từ 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc...
 
Đại hội cũng đề ra 3 khâu đột phá, đó là: đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
 
Đại hội đã bầu ra 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII đã bầu 22 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam gồm 16 đồng chí.
 
Đ.N
 
,