.

TP. Đồng Hới: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2018

.
14:52, Thứ Tư, 03/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 3-10, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. lần thứ 18 (khóa XX) để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 18 (khóa XX) nhiệm kỳ 2015-2020
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. lần thứ 18 (khóa XX) nhiệm kỳ 2015-2020.
Trong 9 tháng năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền TP. đã có nhiều nỗ lực, tranh thủ tốt các điều kiện thuận lợi, kịp thời khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, TP. Đồng Hới đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng.
 
Cụ thể, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu đã có những chuyển biến, gồm: giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện trên 2.246 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch, tăng 8,1% so với cùng kỳ; tổng số lượt khách đến Đồng Hới ước đạt trên 976.000 lượt khách, tăng 15,9% so với cùng kỳ; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được triển khai tích cực và năng suất, sản lượng các loại cây trồng cơ bản hoàn thành kế hoạch năm 2018, tăng so năm 2017; tổng thu ngân sách ước thực hiện 718 tỷ đồng, đạt 67% dự toán TP. giao...
 
Về thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, TP. Đồng Hới đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác dân vận được chú trọng, trong đó Mặt trận và các đoàn thể đã triển khai các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội...
 
Hội nghị cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2018, trong đó chú trọng chỉ đạo các lĩnh vực trọng tâm, những chỉ tiêu còn đạt thấp, chưa đạt kế hoạch và chủ đề năm 2018; triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông-xuân 2018-2019 và các loại cây trồng vụ đông bảo đảm lịch thời vụ; thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra; tập trung giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, TP.; tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao năng lực và hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới phong cách, lề lối làm việc…
 
N.L
 
 
 
,