.

Từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng bào dân tộc thiểu số

.
14:40, Thứ Ba, 02/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 1-10, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương MTTQVN do đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, ngày 20-8-2015, của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.
 
Tham dự có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN phát biểu tại buổi làm việc.
Trong 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hỗ trợ và tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ của các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐTC của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN trong công tác dân tộc”, Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã tăng cường đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo 5 nhiệm vụ và giải pháp của Kết luận số 01 đã đề ra. 
 
Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể đã triển khai thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chú trọng phát huy các nhân tố mới để xây dựng đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín.
 
Năm 2017, Mặt trận tỉnh đã triển khai hỗ trợ xây dựng 46 nhà ở cho bà con vùng dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo vùng bị lũ lụt năm 2016 và thường xuyên bị thiên tai ở xã Lâm Hóa, xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa) với tổng trị giá hơn 3,4 tỷ đồng. Năm 2018, Mặt trận tỉnh tiếp tục hỗ trợ xây dựng 37 nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Tân Trạch, Thượng Trạch (Bố Trạch) với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng và 3 nhà ở xã Lâm Thủy (Lệ Thủy) với tổng số tiền 120 triệu đồng.
 
Về phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã sản xuất 2 vụ lúa nước/năm với diện tích hơn 290ha; sản lượng bình quân đạt 40 tạ/ha. Toàn tỉnh hiện có hơn 700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm ăn khá, giỏi (tăng hơn 9,2 lần so với năm 2011).
 
Thời gian qua, tỉnh cũng đã thực hiện điều chỉnh lại diện tích đất rừng và rừng để giao một phần cho cộng đồng và hộ gia đình quản lý, sản xuất. Ðến nay, tỉnh đã giao cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương hơn 5.000ha diện tích rừng để quản lý, chăm sóc và phát triển.
 
Tại buổi làm việc, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện Kết luận 01 và đề xuất với Ủy ban MTTQVN một số vấn đề như: cần có chính sách tổng thể, đồng bộ để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số về phát triển kinh tế, xã hội, nhà ở, đất ở, đất sản xuất... nhằm nâng cao đời sống; tăng cường tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở làm công tác dân tộc nói chung và cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng; định kỳ tổ chức hội nghị các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đã ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Bình khi thực hiện Kết luận số 01; đồng thời nhấn mạnh, để giúp đồng bào các dân tộc thiểu số đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, thời gian tới, Mặt trận tỉnh Quảng Bình và các tổ chức đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật Nhà nước, nhất là Kết luận 01/ KL-ĐTC; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng bào dân tộc thiểu số...
 
Đ.Nguyệt
 
 
,