.

Bố Trạch: Tập trung lãnh đạo thực hiện đối với những lĩnh vực khó, những chỉ tiêu khó đạt

.
14:37, Thứ Tư, 03/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 3-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXII tổ chức hội nghị lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai kế hoạch những tháng cuối năm 2018.
 Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020.
Với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân toàn huyện, 9 tháng năm 2018, huyện Bố Trạch đạt được kết quả trên các lĩnh vực. Trong đó, tổng sản lượng lương thực 49.620 tấn, đạt 106,7% kế hoạch, bằng 95% so với cùng kỳ; thu ngân sách 254,5 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi cơ cấu cây trồng tiếp tục được tập trung chỉ đạo.
 
Lĩnh vực văn hóa-xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, như: chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị cho khai giảng năm học mới đúng kế hoạch; an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo được chú trọng, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện. 
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn được chú trọng. Trong đó, huyện đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII); thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; tăng cường bám cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 cho 12 xã, thị trấn...
 
Toàn huyện kết nạp được 54 đảng viên, công nhận 70 đảng viên chính thức; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nền nếp, chặt chẽ; công tác dân vận, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được đẩy mạnh...
 
Các đại biểu dự hội nghị đã nêu những tồn tại cần khắc phục, như: một số cấp ủy, chính quyền thiếu quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp nên việc định hướng cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi thủy sản và phát triển chăn nuôi còn lúng túng, diện tích đất bỏ hoang còn nhiều; một số khoản thu có tỷ trọng lớn tỷ lệ đạt còn thấp so với kế hoạch; công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng về chính sách xã hội còn nhiều vướng mắc...
 
Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, rà soát chương trình công tác năm để tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành; đặc biệt các nhiệm vụ phát sinh để triển khai trong quý IV; trong đó, tập trung lãnh đạo đối với những lĩnh vực khó, những chỉ tiêu khó đạt.
 
Thời gian tới, toàn huyện tiếp tục thực hiện tốt 3 chương trình hành động, 3 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII về phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019...
 
Hương Trà
 
 
,