.

Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ tư pháp

.
14:31, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thị Lài, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị
Hội nghị triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018, Sở Tư pháp đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của ngành triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm các nhiệm vụ thường xuyên và thực hiện kịp thời, có chất lượng các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Cụ thể: đã góp ý, thẩm định 64 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND do UBND trình; tự kiểm tra 198 văn bản, kiểm tra theo thẩm quyền 227 văn bản; thực hiện công bố hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đối với 119 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành được rà soát; các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện 16.148 việc làm công chứng, chứng thực, tổng số phí thu được là hơn 4 tỷ đồng; tổ chức 417 cuộc bán đấu giá, tổng giá trị tài sản bán được hơn 137tỷ  đồng; tiếp nhận và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 3.825 trường hợp; in ấn, xuất bản, phát hành 28.560 tài liệu, bản tin tư pháp; mua và cấp phát 2.194 cuốn sách pháp luật; thực hiện trợ giúp pháp lý 107 vụ việc cho 107 đối tượng…

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; công chứng, chứng thực; hòa giải ở cơ sở; việc cung cấp, sử dụng biểu mẫu hộ tịch; phần mềm quản lý hộ tịch; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; công tác trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản, năng lực của cán bộ tư pháp xã…

Để thực hiện hiệu quả công tác trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ rà soát nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng, đặc biệt quan tâm các địa bàn trọng điểm; kịp thời cập nhật, triển khai, xử lý các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, phát huy tính chủ động trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ tư pháp; tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra...

Ngọc Hải-Đoàn Hòa

 

 

 

,