.

Tích cực vận động nhân dân thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

.
10:49, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 10-7, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghi
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.
6 tháng đầu năm 2018, việc thực hiện QCDCCS ở các loại hình cơ sở, lĩnh vực tiếp tục đi vào nền nếp, hiệu quả, qua đó phát huy được sức mạnh của tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin của dân với Đảng. Chính quyền các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt QCDCCS, phát huy quyền làm chủ của người nhân dân, giải quyết những kiến nghị, phản ánh, bức xúc của người dân từ cơ sở.
 
UBND các cấp, sở, ban, ngành cũng đã chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh số 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 gắn việc thực hiện QCDCCS với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, vướng mắc, các vấn đề nổi lên ở cơ sở, tạo đồng thuận trong nhân dân.
 
Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội đã tích cực chỉ đạo thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDCCS”, chú trọng thực hiện giám sát và phản biện xã hội.
 
Ban Thường trực MTTQVN  tỉnh đã tổ chức 2 Đoàn giám sát giải quyết, trả lời của chính quyền, sở, ban, ngành cấp tỉnh đối với ý kiến cử tri và nhân dân về các lĩnh vực liên quan đến Sở Nông nghiệp-PTNT, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội...
 
Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các đề án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhờ đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, lĩnh vực tiếp tục đi vào nề nếp, hiệu quả hơn, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tiếp tục đạt cao.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, một số hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện QCDCCS 6 tháng đầu năm,  đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện QCDCCS của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, đơn vị trong thời gian vừa qua.
 
Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu, các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm trong thực hiện QCDCCS; Mặt trận, các tổ chức đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện QCDCCS theo quy định; thường xuyên đối thoại với nhân dân và người lao động kịp thời giải quyết các khiếu nại, phản ánh; quy định cụ thể một số vấn đề trong hoạt động của cộng đồng để người dân thực hiện, góp phần thực hiện tốt QCDCCS; thực hiện giám sát, phản biện của các Mặt trận, đoàn thể để có báo cáo và chỉ đạo kịp thời, hợp lý...
 
Đ.N
 
,