.

Triển khai công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng cuối năm 2018

.
14:32, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 10-7, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Quảng Bình; đại diện Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Công Thuật phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng các Ban của Tỉnh ủy và văn phòng các cấp ủy đã làm tốt công tác tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy với số lượng công việc lớn và chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác tham mưu tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Ban Thường vụ cấp ủy đã có nhiều đổi mới.

Đồng thời đã có nhiều tiến bộ trong việc tham gia xây dựng, thẩm định các văn bản trình cấp ủy và văn bản hóa các kết luận của cấp ủy; giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Văn phòng đã phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy ban hành kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tích cực tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng, giáo dục pháp luật, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãnh phí

Các mặt công tác thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, thư từ-tiếp công dân, công nghệ thông tin, công tác tài chính đảng, quản trị, phục vụ cấp ủy… đều có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại cần khắc phục trong công tác tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy trong thời gian tới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích đạt được của văn phòng cấp ủy các cấp.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong quá trình tham mưu, văn phòng cấp ủy các cấp và văn phòng các Ban của Tỉnh ủy cần bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy chỉ đạo, xử lý những vấn đề mới, nhạy cảm nảy sinh từ thực tiễn, những vấn đề có tính cấp thiết, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Văn phòng cấp ủy các cấp cần không ngừng cải tiến, đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; từng bước hiện đại hóa công tác văn phòng cấp ủy, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, khai thác các văn bản, tài liệu cấp ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

N.Mai

 

,