Minh bạch tài sản, thu nhập, hạn chế tham nhũng, tiêu cực

  • 07:09 | Thứ Tư, 16/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 19/2/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 252/TTCP-C.IV về việc kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và Nghị định số 130/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Tại Quảng Bình, việc công khai, minh bạch TSTN được triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, góp phần quan trọng trong đấu tranh PCTN, tiêu cực.
 
Những kết quả đạt được
 
Căn cứ Luật PCTN và Nghị định số 130/NĐ-CP, đối tượng kê khai TSTN trên địa bàn tỉnh cũng như trong cả nước được mở rộng so với trước đây bao gồm: Cán bộ, công chức; sĩ quan quân đội nhân dân, công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước; người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND...
 
Theo quy định, đối tượng phải kê khai TSTN rất lớn. Điều 10, Nghị định số 130/NĐ-CP quy định người có nghĩa vụ kê khai hàng năm căn cứ vào điểm b, khoản 3, Điều 36, Luật PCTN gồm các ngạch công chức và chức danh, như: Chấp hành viên, điều tra viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm sát viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm soát viên thị trường, kiểm toán viên, kiểm tra viên của Đảng, kiểm tra viên hải quan, kiểm tra viên thuế, thanh tra viên, thẩm phán; người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phụ lục III Nghị định số 130/NĐ-CP còn nêu cụ thể 105 vị trí công việc, cán bộ, công chức từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên phải kê khai TSTN hàng năm.
 
Thực hiện quy định về công khai, minh bạch TSTN, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh làm cơ quan chủ trì, từ đó, Thanh tra tỉnh có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý thực hiện kê khai, công khai TSTN. 
Sở Giao thông vận tải, 1 trong 4 đơn vị được Thanh tra tỉnh lựa chọn xác minh tài sản thu nhập năm 2022.
Sở Giao thông vận tải, 1 trong 4 đơn vị được Thanh tra tỉnh lựa chọn xác minh tài sản thu nhập năm 2022.
Năm 2021, toàn tỉnh có 58 đơn vị thực hiện kê khai TSTN hàng năm, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả, về kê khai TSTN hàng năm, có 6.096 người (trong tổng số 6.099 người) đã kê khai; 30 người kê khai TSTN bổ sung; 14 người kê khai TSTN lần đầu.
 
Về công khai bản kê khai TSTN, 100% đơn vị chấp hành việc công khai, trong đó có 6.140 bản kê khai TSTN được công khai; số bản kê khai TSTN do Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm soát 193 bản; số bản kê khai TSTN công khai theo hình thức niêm yết là 3.363 bản; số bản kê khai TSTN công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp 2.777 bản.
 
Một trong những phương thức góp phần kiểm soát, minh bạch thu nhập của cán bộ, công chức là thực hiện việc chi trả lương qua tài khoản. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 15 đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán gồm 14 chi nhánh ngân hàng thương mại và 1 chi nhánh ngân hàng hợp tác xã. Toàn tỉnh có 1.614 đơn vị thực hiện trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức, người lao động, trong đó 1.198 đơn vị thuộc đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tổng số thẻ phát hành cho các đơn vị hưởng lương qua tài khoản 71.725 thẻ, trong đó 39.369 thẻ hưởng lương từ ngân sách.
 
Thực hiện xác minh kê khai TSTN
 
Điều 30, Luật PCTN năm 2018 quy định: Thanh tra Chính phủ kiểm soát TSTN của người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên… Thanh tra tỉnh kiểm soát TSTN của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý chính quyền địa phương…
 
Bên cạnh đó, ngày 8/2/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có Quy định số 56-QĐ/TW ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát TSTN. Tại khoản 6, Điều 3, Quy định 56-QĐ/TW nêu rõ: “Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy kiểm soát TSTN của những người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý và những người có nghĩa vụ kê khai TSTN công tác trong các cơ quan Đảng của tỉnh…” (trừ những người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý).
 
Ngày 8/7/2022, Thanh tra Chính phủ tiếp tục ban hành Công văn số 248/TTCP-C.IV về định hướng xác minh TSTN năm 2022. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 246/KH-UBND, ngày 22/7/2022 triển khai xác minh TSTN trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Thanh tra tỉnh chủ trì thực hiện. Theo quy định, Thanh tra tỉnh chỉ tiến hành xác minh TSTN đối với các đối tượng thuộc quyền kiểm soát TSTN của mình.
 
Ngày 5/8/2022, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 614/KH-TTr về xác minh TSTN năm 2022 tại 4 đơn vị gồm: Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và Sở Nội vụ. Số lượng người được lựa chọn để xác minh bảo đảm tối thiểu 10% trong tổng số đối tượng thuộc diện có nghĩa vụ kê khai TSTN hàng năm tại cơ quan văn phòng của 4 đơn vị trên (từ trưởng phòng trở xuống). Thời hạn xác minh 45 ngày, tính từ ngày 15/8/2022.
 
Ông Nguyễn Văn Ước, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: “Sau khi ban hành quyết định về xác minh TSTN năm 2022, Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định xác minh TSTN đối với 4 đơn vị trên. Hiện tại, Thanh tra tỉnh đã triển khai các bước theo đúng quy định. Vì là lĩnh vực mới, khá nhạy cảm nên cách thức triển khai thận trọng từng bước một. Việc xác minh TSTN bảo đảm theo Luật PCTN, Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ”.
 
Theo Nghị định số 130/NĐ-CP, kiểm soát TSTN là hoạt động do cơ quan kiểm soát TSTN thực hiện theo quy định của pháp luật để biết rõ TSTN, biến động về TSTN, nguồn gốc của TSTN tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, phục vụ công tác cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng...
 
Về những khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra, xác minh TSTN, ông Nguyễn Văn Ước chia sẻ thêm: “Quá trình kiểm tra, xác minh TSTN năm 2022, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh, vì thế Thanh tra tỉnh kiến nghị cần có sự thống nhất quan điểm giải quyết giữa các ngành chức năng. Luật PCTN và Nghị định số 130/NĐ-CP nêu rõ: Đối với người có nghĩa vụ kê khai, chỉ duy nhất nội dung “trung thực” hay “không trung thực” trong kê khai TSTN, giải trình nguồn gốc thu nhập tăng thêm. Nếu phát hiện dấu hiệu “không trung thực”, cá nhân kê khai TSTN sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
Phòng PV Bạn đọc

tin liên quan

Bộ Công an: 'Vụ án liên quan bị can Trương Mỹ Lan khó nhưng phải làm'

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và bị can là bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm là vụ án rất khó với lực lượng thực thi pháp luật, nhưng khó vẫn làm.
 

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức hơn 300 "Tiết học biên cương"

(QBĐT) - Thượng tá Ngô Văn Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, từ năm 2012 đến nay, các đơn vị trong lực lượng đã phối hợp với các trường học trên 2 tuyến biên giới tổ chức 327 "Tiết học biên cương" cho gần 8.300 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh.
 

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình bắt đối tượng vận chuyển trái phép 1kg ma tuý đá

(QBĐT) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chủ trì phối hợp với Hải quan và Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Đinh Xuân Thư (quê ở phường Tràng Cát, quận Hải An, TP. Hải Phòng) đang vận chuyển 1kg ma túy đá.