Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức kinh tế tập thể

  • 12:51 | Thứ Năm, 06/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 6/1, UBND tổ chức họp Ban chỉ đạo (BCĐ) phát triển kinh tế tập thể (KTTT) để đánh giá tình hình KTTT trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022. 

 

Năm 2021, các HTX tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình trong việc hỗ trợ sản xuất kinh tế hộ. Các HTX hoạt động theo đúng luật 2012, vốn quỹ tăng lên, bộ máy quản lý gọn nhẹ, đáp ứng ngày càng tốt, đáp ứng ngày càng cao hơn các khâu dịch vụ sản xuất.
 
Hiện toàn tỉnh có 393 HTX đang hoạt động với 131.651 thành viên và 4.597 lao động thường xuyên, thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,25 triệu đồng/tháng; có 628 tổ hợp tác (THT), hoạt động trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, khai thác trên biển, tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng, chế biến thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. 
 
Toàn cảnh hội nghị họp Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) để đánh giá tình hình KTTT trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022.
Toàn cảnh hội nghị họp BCĐ phát triển KTTT để đánh giá tình hình KTTT trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022.
 
Nhờ sự điều hành của THT, HTX, các hộ thành viên đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, tạo được giá trị và lợi nhuận cao trên một đơn vị diện tích; giúp hộ gia đình đưa ngành nghề mới vào sản xuất làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Qua đó đã tích cực đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
 
Để đạt được kết quả đó, BCĐ phát triển KTTT tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển KTTT trên địa bàn và quán triệt, hướng dẫn việc thành lập mới HTX, nắm tình hình phát triển KTTT tại các địa phương để kịp thời báo cáo cáo UBND tỉnh.
 
Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương, thành viên BCĐ hướng dẫn, tư vấn, tập huấn nghiệp vụ, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ các HTX về xúc tiến thương mại, liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; tập trung xây dựng HTX theo chuỗi giá trị sản phẩm, kết nối HTX với doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ…
 
Năm 2022, các thành viên BCĐ phát triển KTTT của tỉnh tiếp tục bám sát cơ sở để tham gia tuyên truyền, giúp đỡ, hướng dẫn các hoạt động của khu vực KTTT, HTX có hiệu quả; chọn các HTX có tiềm năng, lợi thế để tăng số lượng thành viên, tăng thêm vốn góp; các HTX có năng lực trung bình, yếu cần nâng cao và giải thể một số HTX hoạt động không hiệu quả, mang tính hình thức; tiếp tục hỗ trợ các chính sách, như: đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng, ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư hạ tầng…
 
Đồng thời, các THT, HTX chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh về KTTT; không ngừng củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức KTTT; nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của THT, HTX có sức cạnh tranh trên thị trường; thực hiện tốt công tác quy hoạch, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trong các HTX, bảo đảm có đội ngũ cán bộ quản lý có chất lượng vì sự phát triển bền vững của HTX. 
 
Thanh Hoa
 
 
 
 

tin liên quan

Bước chuyển mình của nông nghiệp Quảng Bình

(QBĐT) - Trong bối cảnh dịch bệnh trên đàn gia súc ngày càng diễn biến phức tạp, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sạch, an toàn của người tiêu dùng ngày càng cao, việc chuyển đổi phương thức chăn nuôi theo hướng hữu cơ là một trong những giải pháp mà ngành Nông nghiệp, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang hướng tới để phát triển chăn nuôi bền vững.

Kinh tế toàn cầu: Những mảng màu đan xen

Làn sóng mới của dịch Covid-19 làm chậm đà tăng trưởng của kinh tế thế giới, song các dự báo vẫn chỉ ra những tín hiệu khả quan. Theo báo cáo thường niên của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR), sản lượng kinh tế thế giới sẽ lần đầu tiên đạt mốc 100 nghìn tỷ USD vào năm 2022. GDP toàn cầu cũng sẽ cao hơn mức trước đại dịch.

 

Bố Trạch: Giảm chi phí đầu vào trong sản xuất vụ đông-xuân 2021-2022

(QBĐT) - Vượt lên những khó khăn do đại dịch Covid-19, bà con nông dân huyện Bố Trạch sẵn sàng bước vào sản xuất vụ đông-xuân 2021-2022. Huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm bớt chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả trên cùng đơn vị diện tích.