Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động

  • 14:12 | Thứ Hai, 27/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các cấp công đoàn (CCCĐ) trong tỉnh đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động (NLĐ), tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 
Thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đơn vị về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, 5 năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về vai trò của văn hóa, thể thao trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Hai cơ quan đã tuyên truyền để CNVCLĐ tự giác tham gia hoạt động VH-TT, chung sức xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương; tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ, chủ doanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan và toàn xã hội để thu hút mọi nguồn lực nhằm xã hội hóa các hoạt động VH-TT theo chủ trương của Đảng, Nhà nước đề ra.
 
Qua công tác tuyên truyền của 2 đơn vị, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội của đội ngũ CNVCLĐ được nâng lên theo hướng văn minh, tiến bộ hơn, nhiều hoạt động, mô hình, giải pháp hay đã được nhân rộng.
 
Ông Phạm Tiến Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao đổi thêm: “Phong trào văn hóa, văn nghệ trong CNVCLĐ được lồng ghép hiệu quả với công tác tuyên truyền, vận động và các hoạt động chăm lo, bảo vệ NLĐ của tổ chức công đoàn. Với phương châm “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, CCCĐ phối hợp chặt chẽ với ngành VH-TT tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ cho CNVCLĐ, tổ chức sân chơi văn hóa với nhiều tên gọi khác nhau, thu hút được đông đảo NLĐ theo dõi, tham gia… Qua đó, NLĐ có cơ hội được nâng cao kiến thức pháp luật, ứng xử văn hóa, hình thành nếp sống văn minh, hiện đại, tác phong lao động công nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật”.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành ký kết, thống nhất chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, giai đoạn 2022-2026.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao ký kết, thống nhất chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, giai đoạn 2022-2026.

Thực hiện phương châm “Khỏe để nâng cao năng suất lao động”, CCCĐ và ngành VH-TT đã tập trung tuyên truyền về lợi ích của hoạt động thể dục, thể thao (TDTT) sẽ góp phần nâng cao thể chất, phục vụ nhiệm vụ sản xuất, khuyến khích CNVCLĐ tự giác chọn một hình thức tập luyện phù hợp; phối hợp tổ chức các giải đấu thể thao, ngày hội VH-TT. CCCĐ đã phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tập luyện, như: Cải tạo sân bãi, phòng tập, mua sắm dụng cụ cho CNVCLĐ tập luyện sau giờ làm việc, tăng cường giao lưu TDTT.

Nhiều hội thao, giải thể thao với nhiều bộ môn thi đấu, như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, kéo co, tennis, điền kinh, bơi lội... đã thu hút hàng trăm vận động viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe NLĐ. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Sở VH-TT tổ chức giải bóng chuyền truyền thống CNVCLĐ, thu hút từ 15-23 đội với trên 250 vận động viên tham gia, tổng kinh phí cho giải bóng chuyền từ cơ sở đến tỉnh trên 1 tỷ đồng/năm.

Nói về hiệu quả của việc gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào, cuộc vận động khác do các cấp, ngành phát động, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Sở VH-TT chia sẻ: “Tùy điều kiện và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, CCCĐ trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 
Hiện tại, phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, thực sự đi vào đời sống. Nhiều cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa phong trào thành chương trình riêng phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ gắn với cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện dân chủ... Từ đó, tạo không khí làm việc nghiêm túc, khoa học, rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ văn minh, lối sống văn hóa, tinh thần trách nhiệm với nhân dân trong CNVCLĐ, tác phong lao động công nghiệp trong đội ngũ công nhân. Năm 2021, có 814/1.029 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt 79%); trong đó, có 84 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2017-2021”.
 
Thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021, LĐLĐ tỉnh và Sở VH-TT đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các hoạt động VH-TT phục vụ CNVCLĐ. Đến nay, toàn tỉnh có 7/8 trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao cấp huyện; 151/151 thiết chế văn hóa xã, phường, thị trấn; 1.098/1.142 thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa-khu thể thao; trên 1.000 sân tập thể thao... được đầu tư xây dựng và duy trì hoạt động đã phát huy hiệu quả trong xây dựng đời sống văn hóa của toàn xã hội, trong đó có CNVCLĐ.
 
Các địa phương, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã quy hoạch quỹ đất để phát triển thiết chế VH-TT cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kỹ năng tổ chức các hoạt động VH-TT tại đơn vị mình. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đầu tư sân thi đấu, nhà thi đấu, mua sắm thiết bị cho hoạt động VH-TT để CNVCLĐ rèn luyện sức khỏe sau giờ làm việc và ngày nghỉ.
 
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị, LĐLĐ tỉnh, Sở VH-TT vừa tiến hành ký kết, thống nhất ban hành chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT của CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, giai đoạn 2022-2026. Theo đó, chương trình phối hợp xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là các đơn vị đầu mối và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nội dung chương trình phối hợp, gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động VH-TT; vận động CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
 
“Với sự phối hợp chặt chẽ giữa LĐLĐ tỉnh và Sở VH-TT, các hoạt động VH-TT trong CNVCLĐ ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng được nâng lên. Trong đó, nhiều hoạt động có nội dung sáng tạo gắn liền với đời sống thực tế lao động sản xuất, góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của một bộ phận CNVCLĐ. Nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, ứng xử thân thiện, môi trường làm việc văn minh, lịch sự trong CNVCLĐ dần được cải thiện. Nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa được hình thành và nhân rộng”, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phạm Tiến Nam nhấn mạnh.

Hiền Chi

 

tin liên quan

Đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri

(QBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi dấu ấn đậm nét và đóng góp quan trọng vào thành công chung của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của của tri.
 

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 44

(QBĐT) - Ngày 27/6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 44. Tham dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và 33 học viên của khóa học.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Hungary

Chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là sự tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII, duy trì và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.