Công tác tổ chức xây dựng Đảng:

Dấu ấn những mô hình mới, cách làm hay

  • 07:37 | Thứ Ba, 05/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, bằng những mô hình mới, cách làm hay về công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Quảng Bình đã được Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng 3 đề án về công tác cán bộ, gồm: Kiện toàn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý gắn với tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ; đổi mới một số khâu trong quy trình công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã bổ nhiệm, bầu cử được 10 cán bộ nữ (đạt 17,5%), 7 cán bộ trẻ (đạt 12,1%) so với tổng số cán bộ được bổ nhiệm, bầu cử trong thời gian qua. Các trường hợp bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử sau khi ban hành đề án đổi mới một số khâu trong quy trình công tác cán bộ đều thực hiện báo cáo chương trình hành động cá nhân trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Trao đổi về sự đổi mới, sáng tạo trong công tác cán bộ, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho hay: “Việc thực hiện các đề án về kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện các chỉ tiêu đề ra về cán bộ nữ, cán bộ trẻ.
Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã bổ nhiệm, bầu cử được 10 cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý (ảnh: đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Ngoại vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang).
Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã bổ nhiệm, bầu cử được 10 cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý (ảnh: đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Ngoại vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang).
Mấu chốt của vấn đề là lâu nay chúng ta vẫn đặt ra nhiệm vụ cán bộ trẻ, cán bộ nữ nhưng không được tổ chức thực hiện trong công tác cán bộ thường xuyên, nên đến kỳ đại hội, bầu cử thì thiếu hẳn nguồn nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu. Việc đưa nhiệm vụ công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào kế hoạch công tác cán bộ hàng năm sẽ khắc phục được hạn chế nêu trên.
 
Việc tổ chức cho nhân sự báo cáo chương trình hành động trước tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, bổ nhiệm, ứng cử là điểm nhấn trong thực hiện đề án đổi mới một số khâu trong quy trình công tác cán bộ, tạo điều kiện cho nhân sự nghiên cứu, tìm hiểu về chức trách, nhiệm vụ của cơ quan và vị trí dự kiến được phân công đảm nhiệm.
 
Nhân sự phải nghiên cứu, tìm hiểu những mặt tích cực và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và lĩnh vực mình sẽ được phân công đảm nhiệm để từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Qua việc báo cáo chương trình hành động, nhân sự sẽ được các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý, trao đổi, định hướng trong công tác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, từ đó, hoàn chỉnh chương trình hành động của mình để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất”.
 
Một trong những cách làm hay của Quảng Bình được Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao đó là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng tỉnh đã linh động, sáng tạo tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020 bằng hình thức trực tuyến với 13 điểm cầu trên toàn tỉnh.
 
Với hình thức trực tuyến, hội nghị vừa mở rộng được thành phần tham gia đến các tổ chức cơ sở đảng và vừa bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch. Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch về “Sắp xếp, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021-2025”.
 
Theo đó, tỉnh đã xác định cụ thể các tiêu chí để sắp xếp hệ thống tổ chức cơ sở đảng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thí điểm sinh hoạt chi bộ trực tuyến, sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng đối với các chi bộ hoạt động phân tán hoặc có đông đảng viên. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng mô hình chi bộ “5 tốt, 4 không” với các nội dung cụ thể.
 
Năm tốt: Xây dựng quy chế hoạt động tốt; xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt; phát triển đảng viên tốt. Bốn không, đó là: Không để nội bộ mất đoàn kết, thiếu thống nhất; không bị đánh giá, xếp loại không hoàn hành nhiệm vụ; không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật; không để phát sinh, xảy ra các vụ việc bất ngờ, phức tạp ở cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Trong năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng đề án, ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, quyết định chỉ định tăng thêm 7 cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy tại 7 đảng bộ cấp huyện gồm: Minh Hóa, Quảng Trạch, TX. Ba Đồn, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Kết quả thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, đã đưa ra khỏi quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh 18 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 7 đồng chí; bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh 10 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 9 đồng chí. Công tác luân chuyển cán bộ được đổi mới, gắn với bố trí một số chức danh cán bộ không phải là người địa phương. Trên địa bàn tỉnh hiện có 7/8 bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương.
 
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm nhấn mạnh: “Nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đặt ra rất nhiều, đòi hỏi Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cán bộ làm công tác tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, giữ vững nguyên tắc, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, năng động, sáng tạo, sâu sát thực tiễn để tham mưu đắc lực, hiệu quả cho cấp ủy các cấp, tạo sự chuyển biến thực sự về chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới”.
 
Hiền Chi

tin liên quan

Cựu chiến binh làm theo lời Bác

(QBĐT) - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, nhiều cựu chiến binh (CCB) đã gương mẫu học tập và làm theo lời Bác, trở thành những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. CCB Cao Xuân Đố, thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) là một điển hình.

Sự phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc

Chiều ngày 29-9, tại Trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về kết quả công tác phối hợp giai đoạn 2016 - 2020, 8 tháng đầu năm 2021 và trọng tâm phối hợp công tác trong thời gian tới.

Đảng bộ huyện Lệ Thủy: Tăng cường thực hiện "mục tiêu kép"

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Lệ Thủy đã linh hoạt, chủ động thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội.